Chọn trang

Các dự án có sự tham gia của Phương pháp và công cụ iRAP đã giúp giảm hơn 40% số ca tử vong và các biện pháp đối phó an toàn có chi phí xây dựng đường từ 10% trở xuống.

Người ta ước tính rằng các đánh giá iRAP đã góp phần ngăn ngừa hơn 400.000 trường hợp tử vong và thương tích nghiêm trọng trên toàn thế giới. Chi phí thực hiện đánh giá bằng phương pháp iRAP thường thấp hơn 0,1% so với chi phí thực hiện các biện pháp đối phó an toàn. 

Có rất ít khoản đầu tư tốt hơn so với những con đường an toàn hơn và tốc độ an toàn. Tuy nhiên, đầu tư vẫn chưa phù hợp với quy mô của cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng có thể ngăn ngừa được này. Hiện tại, chỉ có $1-3 được đầu tư vào việc ngăn ngừa chấn thương trên đường cho mỗi $100 chi phí liên quan đến va chạm. 

Ví dụ về thiết kế tốt:

Các Kế hoạch Toàn cầu cho Thập kỷ Hành động nhằm mục đích giảm một nửa số ca tử vong và thương tích trên đường và đảm bảo rằng tất cả các thiết kế đường và 75% di chuyển trên các con đường hiện tại đều được xếp hạng 3 sao trở lên cho mọi người. 

Chính phủ, các ngân hàng phát triển, các nhà tài trợ và các khu vực riêng tư mỗi người có một vai trò trong việc huy động đầu tư bền vững cần thiết để xóa bỏ chấn thương đường bộ nghiêm trọng, mở ra những lợi ích kinh tế, tài chính và xã hội sâu rộng.

Để giúp hỗ trợ cuộc tranh luận về trường hợp đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tốc độ an toàn, iRAP đã tạo Trường hợp kinh doanh cho những con đường an toàn hơn. Nó cho thấy rằng:

  • Nếu mọi quốc gia đạt được các mục tiêu của Kế hoạch Toàn cầu về những con đường an toàn hơn, thì hơn 450.000 mạng sống sẽ được cứu mỗi năm – hơn 1.200 mạng sống được cứu mỗi ngày. 
  • Các khoản đầu tư chỉ 0,1-0,2% GDP mỗi năm cho đến năm 2030 sẽ mang lại kết quả đáng kinh ngạc này với $8 lợi ích cho mỗi $1 đầu tư.
  • Lợi ích sẽ cao nhất ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi tỷ lệ chấn thương cao nhất.

Bạn có thể khám phá tác động cứu mạng của việc đảm bảo rằng hầu hết việc đi lại diễn ra trên những con đường được xếp hạng 3 sao trở lên cho mọi người ở mọi quốc gia với Trình khám phá thông tin chuyên sâu về an toàn iRAP.

Trường hợp kinh doanh cho những con đường an toàn hơn: >75% di chuyển trên những con đường 3 sao hoặc tốt hơn cho tất cả người tham gia giao thông

MỤC TIÊU 4: > 75% di chuyển trên các tuyến đường đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho tất cả người tham gia giao thông vào năm 2030 (tương đương 3 sao trở lên):

Thu nhập thấpThu nhập trung bình thấpThu nhập trên trung bìnhThu nhập caoTất cả
Số quốc gia29525351185
HIỆN TRẠNG
Số ca tử vong hàng năm172,759591,534485,10995,4151,344,817
Dân số 621 triệu3,007 triệu2,613 triệu1,148 triệu7.390 triệu
Tử vong trên 100.000 dân27.819.718.68.318.2
Số người chết và bị thương nặng hàng năm1,900,3496,506,8745,336,1991,049,56514,792,987
Chi phí tử vong và thương tích nghiêm trọng hàng năm (% GDP)7.1%4.7%4.5%2.0%3.0%
CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC GÌ với >75% di chuyển trên đường 3 sao hoặc tốt hơn cho tất cả người tham gia giao thông
% di chuyển trên đường 3 sao hoặc tốt hơn cho tất cả người tham gia giao thông vào năm 2030>75%>75%>75%>75%>75%
Yêu cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng và quản lý tốc độ12 tỷ152 tỷ352 tỷ868 tỷ1.384 tỷ
GDP hàng năm (2020)531 tỷ8.073 tỷ26.350 tỷ56,269 tỷ91,223 tỷ
Đầu tư hàng năm như % GDP (2020-2030)0.20%0.17%0.12%0.14%0.14%
Giảm tử vong hàng năm76,271200,212162,16721,040459,691
Giảm tử vong và thương tích nghiêm trọng (FSI) trong hơn 20 năm16,779,67744,046,53235,676,8174,628,895101,131,921
Lợi ích kinh tế205 tỷ1,657 tỷ5,307 tỷ3.380 tỷ10.550 tỷ
Tỉ số lợi nhuận18111548
 

* Bộ dữ liệu đầy đủ chưa có sẵn cho một số quốc gia với những quốc gia này bị loại khỏi phân tích ở trên. Tổng số ca tử vong trong năm 2016 hiện được ước tính là 1,35 triệu người trên toàn thế giới (https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/).

Tải xuống Trường hợp kinh doanh toàn cầu iRAP dành cho các nhà đầu tư có tác động - Phiên bản tiếng anh tại đây

Tải xuống Trường hợp kinh doanh toàn cầu iRAP dành cho các nhà đầu tư có tác động - Phiên bản tiếng Bồ Đào Nha tại đây

Nhấp vào dấu (+) để đọc thêm về Phương pháp luận

Giả định hiệu suất xếp hạng sao

Một phân tích về hơn 358.000km xếp hạng sao gần đây và các kế hoạch đầu tư do chính phủ, ngân hàng phát triển và các đối tác câu lạc bộ di động trên toàn thế giới thực hiện đã cho biết các mức hiệu suất xếp hạng sao hiện có cho từng loại thu nhập của Ngân hàng Thế giới. Chính sách xếp hạng sao và thiết lập mục tiêu do WHO, OECD, iRAP và các quốc gia hàng đầu thực hiện đã được sử dụng để thông báo các mục tiêu năm 2030 theo loại thu nhập.

ĐƯỜNG HIỆN TẠI % DU LỊCH
1 SAO 2 SAO 3 SAO 4 SAO 5 SAO
Thu nhập thấp 50% 30% 20% 0% 0%
Thu nhập trung bình thấp 30% 30% 40% 0% 0%
Thu nhập trên trung bình 25% 30% 45% 0% 0%
Thu nhập cao 10% 30% 50% 10% 0%

 

MỤC TIÊU 2030 % DU LỊCH
1 SAO 2 SAO 3 SAO 4 SAO 5 SAO
Thu nhập thấp 0% 25% 75% 0% 0%
Thu nhập trung bình thấp 0% 25% 70% 5% 0%
Thu nhập trên trung bình 0% 25% 60% 10% 5%
Thu nhập cao 0% 25% 50% 15% 10%

tử vong hàng năm

Dựa trên số người chết vì tai nạn giao thông đường bộ năm 2016 theo ước tính của WHO. phân tích bởi OECD IRTAD nêu bật sự ổn định lâu dài hơn về tỷ lệ tử vong trên đường với những biến động nhỏ từ năm này sang năm khác ở 33 quốc gia IRTAD (giảm 1,7% vào năm 2018). Với mục đích ước tính số người được cứu sống trong tương lai, do đó, giả định rằng số ca tử vong năm 2020 tương đương với ước tính năm 2016.

Tử vong hàng năm và thương tích nghiêm trọng

Theo nghiên cứu của McMahon và Dahdah, người ta cho rằng 10 vết thương nghiêm trọng xảy ra cho mỗi người chết. Điều này dự kiến sẽ cung cấp một ước tính thận trọng so với phân tích trong phí toàn cầu trang dựa trên dữ liệu TAC.

Chi phí tử vong và thương tật nghiêm trọng hàng năm

Chi phí ước tính của các trường hợp tử vong và thương tích nghiêm trọng theo nghiên cứu của McMahon và Dahdah, giả định rằng một ca tử vong ở một quốc gia gây thiệt hại 70 x GDP bình quân đầu người và một ca thương tích nghiêm trọng gây thiệt hại bằng một phần tư ca tử vong. Dữ liệu GDP bình quân đầu người được lấy từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Yêu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng và quản lý tốc độ

Các mức đầu tư dựa trên chi phí đối phó trung bình và Kế hoạch đầu tư đường sá an toàn hơn từ hơn XXXXkm đánh giá iRAP được thực hiện trong những năm gần đây. Chiều dài đường có nguồn gốc từ CIA Factbook. Xếp hạng Sao của một con đường có thể được cải thiện bằng cách cải thiện thiết kế (ví dụ: các biện pháp xử lý chi phí thấp như vạch kẻ đường, biển báo, loại bỏ nguy hiểm bên đường; các biện pháp xử lý chi phí cao hơn như rào chắn, lối đi bộ, nâng cấp giao lộ) hoặc thông qua việc giảm tốc độ vận hành (ví dụ: điều hòa giao thông, giới hạn tốc độ đô thị thấp hơn, camera bắn tốc độ điểm tới điểm, công nghệ phương tiện). Thông tin thêm về điều này có sẵn trong Bộ công cụ An toàn Đường bộ và tác động của những thay đổi đối với thiết kế và tốc độ có thể được khám phá với Trình trình diễn xếp hạng sao.

Đối với phân tích này, người ta giả định rằng việc nhắm mục tiêu lượng đường 10% cao nhất cho từng nhóm người sử dụng đường với việc nâng cấp cơ sở hạ tầng chính khi cần thiết sẽ giải quyết các mức độ an toàn cho việc đi lại >50% (ví dụ: khu vực trung tâm thành phố và các khu vực giáo dục và mua sắm lớn dành cho người đi bộ và người đi xe đạp; xe máy tuyến, quốc lộ có lưu lượng lớn, đường ô tô và các trục giao thông huyết mạch đô thị). Mức đầu tư trung bình là $400.000 mỗi km ở các nước có thu nhập cao; $250.000 ở các nước có thu nhập trung bình cao; $150.000 ở các nước có thu nhập trung bình thấp; và $100.000 ở các nước có thu nhập thấp đã được giả định. Khi sử dụng các ước tính này, cần lưu ý rằng một số đoạn đường sẽ cần nhiều hơn mức đầu tư này và một số đoạn đường có thể không cần bất kỳ khoản đầu tư nào. Nâng cấp bảo trì với chi phí thấp hơn và các sáng kiến quản lý tốc độ (được cho là tương đương với 10% của chi phí nâng cấp chính) đã được giả định trên các bộ phận có khối lượng thấp hơn của mạng.

Giảm tử vong (và thương tích nghiêm trọng)

Mức giảm tử vong và thương tích nghiêm trọng đã được tính toán trong khoảng thời gian 20 năm phù hợp với các giai đoạn phân tích điển hình được sử dụng cho các dự án cơ sở hạ tầng đường bộ. Mức giảm tử vong và thương tích nghiêm trọng đã được áp dụng cho tỷ lệ phần trăm di chuyển ở mỗi cấp Xếp hạng sao và dựa trên mức giảm chi phí va chạm trên mỗi km xe đã đi đối với mỗi Xếp hạng sao được cải thiện (ví dụ: OECD 2016, Không có trường hợp tử vong và thương tích nghiêm trọng trên đường) và các nghiên cứu tương tự trên toàn thế giới. Mức giảm đối với mỗi cải tiến gia tăng trong Xếp hạng sao thường khác nhau giữa 43% và 75% trong các nghiên cứu này. Với mục đích của phân tích này, ước tính thận trọng hơn về mức giảm 40% trong kết quả thương tích nghiêm trọng và gây tử vong cho mỗi lần cải thiện xếp hạng sao gia tăng đã được sử dụng.

ĐÁNH GIÁ SAO TỶ LỆ TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC TỬ VONG VÀ CHẤN THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG
1 1
2 0.6
3 0.36
4 0.216
5 0.1296

Lợi ích kinh tế

Giá trị hiện tại của tử vong và thương tích nghiêm trọng được tính toán trong 20 năm. Giá trị GDP bình quân đầu người cho năm 2020 được sử dụng để tính lợi ích hàng năm trong năm 1. Lợi ích dài hạn (Giá trị hiện tại ròng) đã được tính bằng tỷ lệ chiết khấu là 4%.

Tỉ số lợi nhuận

Giá trị hiện tại của lợi ích kinh tế chia cho giá trị hiện tại của chi phí cải thiện đường xá. Cần lưu ý rằng trong hầu hết các trường hợp, khoản đầu tư trong tương lai sẽ được dàn trải trong một số năm và việc sử dụng toàn bộ chi phí hiện tại sẽ đưa ra một ước tính thận trọng hơn.

Sự nhìn nhận

Tình huống kinh doanh cho những con đường an toàn hơn do Rob McInerney và Greg Smith từ iRAP chuẩn bị. Cảm ơn Blair Turner từ GRSF của Ngân hàng Thế giới vì đã thực hiện đánh giá ngang hàng về Trường hợp kinh doanh cho những con đường an toàn hơn. Để hỗ trợ iRAP thực hiện các phân tích chi tiết hơn về quốc gia theo tiềm năng quốc gia để có những con đường an toàn hơn, vui lòng liên hệ với icanhelp@irap.org.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này