Chọn trang

Dữ liệu sự cố

TÀI XẾ 

Dữ liệu cho Hình ảnh, Đánh giá và Báo cáo Sự cố Đường bộ (DRIVER) là một hệ thống dựa trên web và mã nguồn mở do Ngân hàng Thế giới phát triển để ghi lại và phân tích không gian địa lý các vụ va chạm trên đường. 

Hệ thống kết hợp một bộ công cụ phân tích để hỗ trợ các khoản đầu tư dựa trên bằng chứng và để theo dõi tác động của các biện pháp can thiệp.

DRIVER có thể được tích hợp với ViDA cung cấp Đánh giá sao dữ liệu, bao gồm Xếp hạng theo sao và thống kê thuộc tính đường. Dữ liệu sự cố được thu thập bằng DRIVER cũng có thể được sử dụng để tạo Bản đồ rủi ro sự cố.

Truy cập DRIVER tại đây

Công cụ RAP để hỗ trợ kế hoạch toàn cầu

iRAP và các đối tác của mình đã phát triển một bộ công cụ sử dụng phương pháp iRAP để hỗ trợ Kế hoạch Toàn cầu cho Thập kỷ Hành động vì An toàn Đường bộ 2021-2030, trong đó đặt ra mục tiêu giảm 50% về số ca tử vong và thương tích trên đường. thành tích...

Dữ liệu Xếp hạng sao của sự cố và iRAP hiện được liên kết trong DRIVER

Dữ liệu va chạm trên đường, Xếp hạng sao của iRAP và các biện pháp đối phó được đề xuất để cải thiện an toàn cơ sở hạ tầng hiện có thể được khám phá đồng thời trên các mạng lưới đường có liên quan nhờ dự án nâng cao LÁI XE của Ngân hàng Thế giới. Dữ liệu để Hình dung, Đánh giá Sự cố Đường bộ, ...

Phân tích

Xếp hạng sao

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này