Công nhận 

Việc công nhận iRAP giúp đảm bảo rằng các bài đánh giá iRAP được thực hiện với cùng một mức chất lượng cao nhất quán trên toàn thế giới. Các học viên được công nhận có thể trở thành một phần của thị trường các nhà cung cấp có khả năng đấu thầu cạnh tranh để cung cấp các dịch vụ đặc tả iRAP. Mặc dù không bắt buộc, chúng tôi khuyến khích các tổ chức đang thực hiện và / hoặc vận hành đánh giá iRAP sử dụng các nhà cung cấp được công nhận.

Lợi ích của việc công nhận iRAP

  • Xác nhận chính thức rằng người hành nghề có thể thực hiện các hoạt động đặc tả iRAP.
  • Công nhận chính thức rằng hệ thống kiểm tra có khả năng được sử dụng để thực hiện các thông số kỹ thuật iRAP.
  • Liệt kê trên trang web iRAP với tư cách là nhà cung cấp được công nhận. Danh sách này được sử dụng thường xuyên bởi các tổ chức mua sắm dịch vụ đặc tả iRAP, chẳng hạn như Ngân hàng Thế giới.
  • Tham gia cộng đồng được hướng dẫn bởi Quy tắc ứng xử của Chứng nhận iRAP.
  • Giấy phép sử dụng logo iRAP được công nhận.

Công nhận người hành nghề

Ba loại công nhận có sẵn cho các cá nhân hành nghề:

  1. Khảo sát đường (được mô tả trong Hướng dẫn khảo sát iRAP).
  2. Mã hóa thuộc tính đường (được mô tả trong Hướng dẫn sử dụng mã hóa iRAP).
  3. Phân tích và Báo cáo (được mô tả trong Sổ tay kế hoạch đầu tư và xếp hạng sao iRAP).
  4. Đánh giá chất lượng SR4S (chỉ khi được mời)

Các học viên có thể giữ một hoặc nhiều hạng mục công nhận cùng một lúc.

Quy trình công nhận một người hành nghề được thể hiện trong hình bên dưới.

Người hành nghề được công nhận

Các học viên sau đây có một hoặc nhiều loại Chứng nhận iRAP.

Bấm vào tên nhà cung cấp để liên hệ trực tiếp với họ.  I = Công nhận tạm thời    F = Công nhận đầy đủ

Tên / Tổ chức
(Theo thứ tự bảng chữ cái)
Quốc giaKhảo sát Mã hóaPhân tích và báo cáoĐánh giá chất lượng SR4S
A

A

AJoseph Affum
Nhóm ARRB
Châu ÚcTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 04/02/20
Hạn sử dụng: 02/04/22
A

Gabriel Locatte Agostin
Dynatest

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 09/03/21
Hạn sử dụng: 22/08/03
A

Aizaz Ahmed
Tư vấn Kỹ thuật Giao thông và An toàn Đường bộ

PakistanTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 20/04/21
Hạn sử dụng: 19/04/22
AJefrey S Alcantara
RoadKorea
PhilippinesTrạng thái = F
Kể từ ngày: 19/03/19
Hạn sử dụng: 19/10/22
AJonas S Alcantara
RoadKorea
PhilippinesTrạng thái = F
Kể từ ngày: 19/03/19
Hạn sử dụng: 19/10/22
ANorma Alday
SEMIC
MexicoTrạng thái = F
Kể từ ngày: 25/01/19
Hạn sử dụng: 22/02/22
AAndressa Alves
Vectra Esteio
BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 18/05/21
Hạn sử dụng: 17/05/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 13/01/20
Hạn sử dụng: 22/04/05
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 05/05/21
Hạn sử dụng: 22/04/05
A

Krunoslav Andric
FPZ

CroatiaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 25/02/21
Hạn sử dụng: 24/02/22
A

Emmanouil Androulidakis
Kỹ sư tư vấn Polinde

Hy LạpTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 15/10/20
Hạn sử dụng: 14/10/21
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 21/09/20
Hạn sử dụng: 20/09/21
A

Talib Ahmed Hassan Attiya
Crown Consult

QatarTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 30/09/20
Hạn sử dụng: 29/09/21
A

Maki Arakawa Marzionna
SYSTRA Engenharia e Consultoria

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 14/06/21
Hạn sử dụng: 13/06/22
AKardina Nawassa Setyo Ayuningtyas
Viện Công nghệ Bandung
Indonesia Trạng thái = F
Kể từ ngày: 23/06/20
Hạn sử dụng: 30/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 03/07/20
Hạn sử dụng: 30/06/22
AShawon Aziz 
Intercontinental Consultants and Technocrats
Ấn ĐộTrạng thái = F
Kể từ ngày: 21/09/20
Hạn sử dụng: 20/09/21
B

B

BYeshveer Balaram
Hệ thống ARRB / Tư vấn TTXVN
Nam PhiTrạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
BVerushka Balaram
Hệ thống ARRB / Tư vấn TTXVN
Nam PhiTrạng thái = F
Kể từ ngày: 31/07/19
Hạn sử dụng: 20/07/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 31/07/19
Hạn sử dụng: 20/07/22
B

John Michael Barrell
Chuyên gia tư vấn

Vương quốc AnhTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 29/03/21
Hạn sử dụng: 28/03/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 12/03/21
Hạn sử dụng: 23/11/22
B

Mahesh Battula
GeoVista Technologies 

Ấn ĐộTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 17/09/19
Hạn sử dụng: 22/04/10
BBia Kenn
Giải pháp hệ thống an toàn
Châu ÚcTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 02/02/21
Hạn sử dụng: 01/02/22
BPedro Henrique Rezende Beleigoli
Houer Engenharia
BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 17/08/20
Hạn sử dụng: 16/08/21
BCamila Belleza Maciel Barreto
LabTrans
BrazilTrạng thái = F
Kể từ ngày: 13/07/21
Hạn sử dụng: 22/12/07
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 13/07/21
Hạn sử dụng: 22/12/07
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 13/07/21
Hạn sử dụng: 22/12/07
BJigesh Bhavsar
Chuyên gia tư vấn
Ấn ĐộTrạng thái = F
Kể từ ngày: 15/05/19
Hạn sử dụng: 14/05/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 15/05/19
Hạn sử dụng: 14/05/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 15/05/19
Hạn sử dụng: 14/05/22
BRoger Bittencourt
LabTrans
BrazilTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/07/21
Hạn sử dụng: 13/07/22
BAntonia Perković Blašković
FPZ
CroatiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
B

Mariane Paula Doberman
DNIT

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 14/10/21
Hạn sử dụng: 13/10/22
BJames Bradford
iRAP
United KingdonTrạng thái = F
Kể từ ngày: 11/06/19
Hạn sử dụng: 30/08/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 11/06/19
Hạn sử dụng: 30/08/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 11/06/19
Hạn sử dụng: 30/08/22
B

Filipe Braid Carannante
Engevias

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 25/05/21
Hạn sử dụng: 24/05/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 20/05/21
Hạn sử dụng: 19/05/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 23/06/21
Hạn sử dụng: 22/06/22
B

Julio Braulino
Dynatest

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 20/07/21
Hạn sử dụng: 19/07/22
BShaun Brijlal
Tư vấn TTXVN
Nam PhiTrạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
BAislan Bühler
Vectra Esteio Rodovias
BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 18/05/21
Hạn sử dụng: 17/05/22
BQuyên Bùi
Quỹ AIP
Việt NamTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 02/03/21
Hạn sử dụng: 01/03/22
B

Norman John Byamukama
Cơ quan quản lý đường bộ quốc gia Uganda

UgandaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 25/05/21
Hạn sử dụng: 24/05/22
BJaebum Seo 
RoadKorea
PhilippinesTrạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/18
Hạn sử dụng: 19/10/22
C

C

C

Maria Cadengo Ramirez
Viện Giao thông vận tải Mexico

MexicoTrạng thái = F
Kể từ ngày: 06/03/19
Hạn sử dụng: 22/03/09
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 06/03/19
Hạn sử dụng: 19/05/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 06/03/19
Hạn sử dụng: 15/06/22
C

Igor Jackson Arthur Costa e Souza
Imtraff

Brazil Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 24/05/21
Hạn sử dụng: 23/05/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 25/02/21
Hạn sử dụng: 24/02/22
C

Wendy Alejandra Casanova Zavala
Viện Giao thông vận tải Mexico

Mexico Trạng thái = F
Kể từ ngày: 25/04/20
Hạn sử dụng: 24/05/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 16/06/21
Hạn sử dụng: 15/06/22
CNoel C. Casupang Jr.
RoadKorea
Hàn Quốc Trạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/18
Hạn sử dụng: 19/10/22
CJose Luis Faubel Cava
CPS Ingenieros
Tây ban nha Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/04/20
Hạn sử dụng: 14/04/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/04/20
Hạn sử dụng: 14/04/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/04/20
Hạn sử dụng: 14/04/22
CAgustin Centeno
iRAP
MexicoTrạng thái = F
Kể từ ngày: 06/11/19
Hạn sử dụng: 29/10/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 06/11/19
Hạn sử dụng: 29/10/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 06/11/19
Hạn sử dụng: 29/10/21
CSuzy Charman
Tổ chức An toàn Đường bộ
Vương quốc Anh Trạng thái = F
Kể từ ngày: 13/04/21
Hạn sử dụng: 12/04/22
CPaul Crowe
SMEC
Châu ÚcTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 12/02/21
Hạn sử dụng: 22/11
C

Cesar Cruz Garduño
Proyecto Civil Integral

MexicoTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 01/09/21
Hạn sử dụng: 31/08/22
D

D

D

Vinicius Eich D'Avila
Pavesys

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 04/09/20
Hạn sử dụng: 22/04/10
D

Jorge Destri Jr.
LabTrans

BrazilTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/07/21
Hạn sử dụng: 13/07/22
DMaritza Díaz
SEMIC
MexicoTrạng thái = F
Kể từ ngày: 25/01/19
Hạn sử dụng: 22/02/22
DSphamandla Dlamini
Hệ thống ARRB / Tư vấn TTXVN
Nam PhiTrạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
DJoan Domingo-Riu
RACC
Tây ban nhaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 20/05/20
Hạn sử dụng: 28/03/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 01/05/20
Hạn sử dụng: 28/03/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 26/06/20
Hạn sử dụng: 28/03/22
E

E

EStelios Efstathiadis
Giải pháp giao thông
Hy LạpTrạng thái = F
Kể từ ngày: 04/10/18
Hạn sử dụng: 18/10/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 04/10/18
Hạn sử dụng: 18/10/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 04/10/18
Hạn sử dụng: 18/10/22
ENoha Elazar
Nhóm ARRB
Châu ÚcTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 18/02/20
Hạn sử dụng: 22/11
E

Estiara Ellizar
Viện Công nghệ Bandung

IndonesiaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 08/10/20
Hạn sử dụng: 21/07/10
E

Tarek Eweida
Fassiela Engineering

Ai cậpTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 28/04/21
Hạn sử dụng: 27/04/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 31/05/21
Hạn sử dụng: 30/05/22
F

F

FMarc Figuls
Tư vấn THỰC TẾ
Tây ban nhaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 20/11/18
Hạn sử dụng: 30/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 20/11/18
Hạn sử dụng: 30/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 20/11/18
Hạn sử dụng: 30/11/21
FKlemen Filipic
AMZS
SloveniaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 30/11/20
Hạn sử dụng: 29/11/22
FMorgan Fletcher
iRAP
ChileTrạng thái = F
Kể từ ngày: 12/05/21
Hạn sử dụng: 22/11/05
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 12/05/21
Hạn sử dụng: 22/11/05
FCarlos Flores
SEMIC
MexicoTrạng thái = F
Kể từ ngày: 06/12/18
Hạn sử dụng: 22/02/22
FRodrigo Floriano de Souza
Projevias
BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 10/11/20
Hạn sử dụng: 21/09/11
FDiego Bastos de Franca
Certare
BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 07/10/20
Hạn sử dụng: 21/06/10
F

Ana Paula de Oliveira Freitas
Systra

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 01/06/21
Hạn sử dụng: 31/05/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 31/05/21
Hạn sử dụng: 30/05/22
FKate Fuller
Tổ chức An toàn Đường bộ
Vương quốc AnhTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/04/21
Hạn sử dụng: 13/04/22
G

G

GDaniel García
SEMIC
MexicoTrạng thái = F
Kể từ ngày: 06/12/18
Hạn sử dụng: 22/02/22
G

Alp Geyik
Chuyên gia tư vấn 

gà tâyTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 19/05/21
Hạn sử dụng: 18/05/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 31/05/21
Hạn sử dụng: 30/05/22
G
Nadia Gómez González
Viện Giao thông vận tải Mexico
BrazilTrạng thái = F
Kể từ ngày: 25/05/21
Hạn sử dụng: 24/05/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 16/06/21
Hạn sử dụng: 15/06/22
GGabriel Guevara
Chuyên gia tư vấn
ColombiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 30/11/19
Hạn sử dụng: 29/11/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 30/11/19
Hạn sử dụng: 29/11/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 30/11/19
Hạn sử dụng: 29/11/22
G

Willy Hanugrah Gusti
Bảo trì đường bộ PT Jasamarga

IndonesiaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 10/09/20
Hạn sử dụng: 21/08/10
H

H

HKapil Hariparsaad
Hệ thống ARRB / Tư vấn TTXVN
Nam PhiTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
H

Keishi Horiguchi
Dynatest Engenharia

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 18/02/21
Hạn sử dụng: 17/02/22
HIvana Hrkać
FPZ
CroatiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
H

Eng Hwa Lim
Hội đồng thành phố Maribyrnong

Châu ÚcTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 04/08/21
Hạn sử dụng: 22/03/08
Tôi

Tôi

Tôi

Talia Ismail
Hệ thống ARRB

Nam PhiTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 03/03/21
Hạn sử dụng: 02/03/22
J

J

JMarijan Jakovljević
FPZ
CroatiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
J

Peter Jamieson
Anditi

Châu ÚcTrạng thái = F
Kể từ ngày: 12/02/20
Hạn sử dụng: 22/11/05
JGuram Jincharadze
Cục Đường bộ Georgia
GeorgiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
JKigozi Joseph
Prome Consultants Lt
UgandaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 03/03/21
Hạn sử dụng: 02/03/22
JBojan Jovanović
FPZ
CroatiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
K

K

K

Ravinder Katiyar
Chuyên gia tư vấn

Ấn ĐộTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 13/01/21
Hạn sử dụng: 22/12/01
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 22/02/21
Hạn sử dụng: 21/02/22
K

Ivan Kerajica
FPZ

CroatiaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 25/02/21
Hạn sử dụng: 24/02/22
K

John Kibble
XAIS Asset Management Ltd

Vương quốc AnhTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 20/10/21
Hạn sử dụng: 19/10/22
K

Jackie Kirby
XAIS Asset Management Ltd

Vương quốc AnhTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 20/10/21
Hạn sử dụng: 19/10/22
K

Dmitriy Kolesnik
Glonass BDD, LLC

Liên bang NgaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 04/12/20
Hạn sử dụng: 03/12/21
K

Jure Kostanjsek
AMZS

SloveniaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 23/01/19
Hạn sử dụng: 20/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 23/01/19
Hạn sử dụng: 05/02/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 23/01/19
Hạn sử dụng: 15/03/22
K

A. Siva Rama Krishna
Công ty TNHH Khảo sát & Quản lý Đường Ấn Độ

Ấn ĐộTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 22/01/21
Hạn sử dụng: 21/01/22
K

Ahmed Ksentini
Chuyên gia nội các

TunisiaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 29/07/21
Hạn sử dụng: 28/07/22
KSiniša Kuhtić
FPZ
CroatiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
K

PR Kranthi Kumar
GeoVista Technologies

Ấn ĐộTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 20/09/19
Hạn sử dụng: 22/04/10
K

B Santosh Kumar
Khảo sát & Quản lý Đường Ấn Độ

Ấn ĐộTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 23/12/20
Hạn sử dụng: 22/12/21
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 15/01/21
Hạn sử dụng: 14/01/22
K

Davit Kurdadze
Cục Đường bộ Georgia

GeorgiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
K

Aine Kusumawati
Viện Công nghệ Bandung

IndonesiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 23/06/20
Hạn sử dụng: 30/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 03/07/20
Hạn sử dụng: 30/06/22
L

L

LSteve Lawson
iRAP
United KingdonTrạng thái = F
Kể từ ngày: 24/06/19
Hạn sử dụng: 23/05/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 24/06/19
Hạn sử dụng: 23/05/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 24/06/19
Hạn sử dụng: 23/05/22
LJiří Landa
AFRY CZ
Cộng hòa SécTrạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/18
Hạn sử dụng: 02/02/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/18
Hạn sử dụng: 02/02/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/18
Hạn sử dụng: 02/02/22
LJiří Lávic
AFRY CZ
Cộng hòa SécTrạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/18
Hạn sử dụng: 02/02/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/18
Hạn sử dụng: 02/02/22
LSanja Leš
FPZ
CroatiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
L

Leonid Ljubotina
FPZ

CroatiaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 24/11/20
Hạn sử dụng: 23/11/21
LJavier López
SEMIC
MexicoTrạng thái công nhận mã hóa = F
Kể từ ngày: 25/01/19
Hạn sử dụng: 22/02/22
LAhmad Saleh Lubis
Pt. Bảo trì đường thu phí Jasa Marga
IndonesiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 19/02/20
Hạn sử dụng: 22/09/2016
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 12/02/20
Hạn sử dụng: 22/09/2016
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 11/03/20
Hạn sử dụng: 22/09/2016
LShanna Lucchesi
iRAP
Bồ Đào NhaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 26/07/18
Hạn sử dụng: 18/10/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 26/07/18
Hạn sử dụng: 18/10/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 26/07/18
Hạn sử dụng: 18/10/21
M

M

M

Ayanda Madlala
Hệ thống ARRB SA

Nam PhiTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 08/10/21
Hạn sử dụng: 22/07/10
MKunal Maharaj
Tư vấn TTXVN
Nam PhiTrạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
M

Mohamed Mamdouh Hassan Mahdi
Crown Consult

QatarTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 30/09/20
Hạn sử dụng: 29/09/21
M

Ankur Malik
Viện Phát triển Giao thông Châu Á

Ấn ĐộTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 12/02/21
Hạn sử dụng: 22/11
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 28/01/21
Hạn sử dụng: 27/01/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 24/08/21
Hạn sử dụng: 23/08/22
M

Rochelle D. Manuel
Chuyên gia tư vấn

PhilippinesTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 20/10/21
Hạn sử dụng: 19/10/22
M
Tendekayi Marapara
Nhóm Ngân hàng Thế giới
ZimbabweTrạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/20
Hạn sử dụng: 21/12/11
M

Carolina Iris Brasil Mariano
Simemp

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 03/02/20
Hạn sử dụng: 28/01/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 03/02/20
Hạn sử dụng: 02/04/22
M

Anvar Matkarimov
Rhumb LLC

U-dơ-bê-ki-xtanTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 21/05/21
Hạn sử dụng: 20/05/22
M

Gary Cosma Matovu
Chuyên gia tư vấn Prome

UgandaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 10/03/21
Hạn sử dụng: 22/09/03
MEdoardo Mazzia
Fred Engineering
Nước ÝTrạng thái = F
Kể từ ngày: 17/12/19
Hạn sử dụng: 26/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 08/01/20
Hạn sử dụng: 26/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 27/03/20
Hạn sử dụng: 26/11/21
M

Alberto Mendoza Diaz
Viện Giao thông vận tải Mexico

MexicoTrạng thái = F
Kể từ ngày: 06/03/19
Hạn sử dụng: 22/02/09
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 06/03/19
Hạn sử dụng: 26/05/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 06/03/19
Hạn sử dụng: 15/06/22
M

Phelelani Mdladla
Hệ thống ARRB SA

Nam PhiTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 08/10/21
Hạn sử dụng: 22/07/10
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 13/10/21
Hạn sử dụng: 22/12/10
M

Võ Ngọc Minh
Quỹ AIP

Việt NamTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 06/10/21
Hạn sử dụng: 05/10/22
MSphe Mkhabela
Hệ thống ARRB / Tư vấn TTXVN
Nam PhiTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
M

Xolani Mlaba
Hệ thống ARRB 

Nam PhiTrạng thái = Tôi
Since date: 27/10/21
Expiry date: 26/10/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 18/10/21
Hạn sử dụng: 17/10/22
MTasneem Moolla
Tư vấn TTXVN
Nam PhiTrạng thái = F
Kể từ ngày: 08/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 08/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 08/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
MHarold A. Moreno
RoadKorea
Hàn QuốcTrạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/18
Hạn sử dụng: 19/10/22
M

Paulo Sérgio Siqueira de Moraes
Pavesys

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 21/09/20
Hạn sử dụng: 22/04/10
M

Mariana Veronica de Moura
Systra

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 28/05/21
Hạn sử dụng: 27/05/22
M

Vukani Mthembu
Tư vấn TTXVN

Nam PhiTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 10/02/21
Hạn sử dụng: 22/09/2016
M

Yonathan Elia Munthe
PT Jasa Marga (Persero) Tbk

IndonesiaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 27/08/21
Hạn sử dụng: 26/08/22
M

Moses Kisembo Muyonjo
Chuyên gia tư vấn Prome

UgandaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 17/03/21
Hạn sử dụng: 16/03/22
MHuỳnh Như Mỹ
Tổ chức Phòng chống Thương vong Châu Á
Việt NamTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 11/03/21
Hạn sử dụng: 22/10
N

N

NKaslyn Naidoo
Tư vấn TTXVN
Nam PhiTrạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
NRobinah Nampeera
Cơ quan quản lý đường bộ quốc gia Uganda
UgandaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 10/03/21
Hạn sử dụng: 22/09/03
N

Njabulo Ndovela
Hệ thống ARRB SA

Nam PhiTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 08/10/21
Hạn sử dụng: 22/07/10
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 12/10/21
Hạn sử dụng: 22/11/10
N

Srikanth Nori
GeoVista Technologies

Ấn ĐộTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 05/10/21
Hạn sử dụng: 22/04/10
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 18/09/19
Hạn sử dụng: 22/04/10
O

O

O

Meshack Ochieng
Sở Giao thông vận tải, Abu Dhabi

KenyaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 21/09/20
Hạn sử dụng: 20/09/21
O

Pedro Henrique de Oliveira Cardoso
Imtraff

Brazil Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 24/05/21
Hạn sử dụng: 23/05/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 11/02/21
Hạn sử dụng: 22/10
OMonica Olyslagers
iRAP
Châu ÚcTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 16/07/19
Hạn sử dụng: 15/07/21
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 16/07/19
Hạn sử dụng: 15/07/21
P

P

PAn toàn Husna Pangestika
Viện Công nghệ Bandung
IndonesiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 22/06/20
Hạn sử dụng: 30/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 03/07/20
Hạn sử dụng: 30/06/22
PDavit Pashalishvili
Cục Đường bộ Georgia
GeorgiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
PMamuka Patashuri
Cục Đường bộ Georgia
GeorgiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
PDiegles Simoes de Toledo Pereira
Simemp - Serviços Técnicos e Obras
BrazilTrạng thái = F
Kể từ ngày: 18/03/21
Hạn sử dụng: 17/03/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 04/05/20
Hạn sử dụng: 22/06/22
PEmilio Abarca Pérez
Viện Giao thông vận tải Mexico
MexicoTrạng thái = F
Kể từ ngày: 06/03/19
Hạn sử dụng: 18/05/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 06/03/19
Hạn sử dụng: 22/10
P

Carlos Perez Garcia
PROYECTO CỘNG HÒA DÂN SỰ

 

MexicoTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 12/08/21
Hạn sử dụng: 22/11/08
PMatěj Petrouš
AFRY CZ
Cộng hòa SécTrạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/18
Hạn sử dụng: 02/02/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/18
Hạn sử dụng: 02/02/22
P

Mario Perkovic
FPZ

CroatiaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 22/02/21
Hạn sử dụng: 21/02/22
P
Tiago Augusto Pianezzer
LabTrans
BrazilTrạng thái = F
Kể từ ngày: 13/07/21
Hạn sử dụng: 22/12/07
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 13/07/21
Hạn sử dụng: 22/12/07
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 13/07/21
Hạn sử dụng: 22/12/07
P

Bernardo Pietrobelli
Tổ chức Thiago de Moraes Gonzaga

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 06/10/21
Hạn sử dụng: 05/10/22
P

Lovro Plejic
FPZ

CroatiaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 25/02/21
Hạn sử dụng: 24/02/22
P

Raul Serafim Ponte
Engevias Engenharia e Consultoria

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 25/05/21
Hạn sử dụng: 24/05/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 12/03/21
Hạn sử dụng: 23/11/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 03/06/21
Hạn sử dụng: 02/06/22
P

Atika Dara Prahita
Bảo trì đường bộ PT Jasamarga

IndonesiaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 30/06/20
Hạn sử dụng: 29/06/21
PAnderson Prussak
Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos
BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 20/10/20
Hạn sử dụng: 19/10/21
P

Carlos Esteban Pulgar Coddou
APSA

ChileTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 24/08/21
Hạn sử dụng: 23/08/22
Q

Q

R

R

R

Yamkela Radebe
Hệ thống ARRB

Nam PhiTrạng thái = Tôi
Since date: 27/10/21
Expiry date: 26/10/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 14/10/21
Hạn sử dụng: 13/10/22
RMarko Radonić
FPZ
CroatiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
RFrancisco Reina
Kỹ thuật FRED
Nước ÝTrạng thái = F
Kể từ ngày: 25/03/20
Hạn sử dụng: 26/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/04/20
Hạn sử dụng: 26/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 25/03/20
Hạn sử dụng: 26/11/21
RClaudio de Rezende
Pavesys
BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 21/09/20
Hạn sử dụng: 22/04/10
RJulio Rivera
SEMIC
MexicoTrạng thái = F
Kể từ ngày: 06/12/18
Hạn sử dụng: 22/02/22
RJakab RobertRomaniaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 10/09/20
Hạn sử dụng: 21/08/10
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 07/07/20
Hạn sử dụng: 21/06/07
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 21/09/20
Hạn sử dụng: 20/09/21
RFrederico Rodrigues
Imtraff
BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 26/06/20
Hạn sử dụng: 13/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 22/08/18
Hạn sử dụng: 13/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 22/08/18
Hạn sử dụng: 13/06/22
RLuke Rogers
iRAP
Châu ÚcTrạng thái = F
Kể từ ngày: 31/10/19
Hạn sử dụng: 22/09/03
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 31/10/19
Hạn sử dụng: 22/09/03
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 31/10/19
Hạn sử dụng: 22/09/03
S

S

SN Sabitha
IRSM
Ấn ĐộTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 06/01/21
Hạn sử dụng: 05/01/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 10/11/20
Hạn sử dụng: 21/09/11
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 18/01/21
Hạn sử dụng: 17/01/22
SEsteban Salazar
SEMIC
MexicoTrạng thái = F
Kể từ ngày: 06/12/18
Hạn sử dụng: 22/02/22
SOng See Seng
SMEC
MalaysiaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 09/02/21
Hạn sử dụng: 02/08/22
S

Balakumar Selvaraj
PricewaterhouseCoopers Private Limited

Ấn ĐộTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 12/04/21
Hạn sử dụng: 11/04/22
S

Emmanuel Serwanja
Chuyên gia tư vấn Prome

EthiopiaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 09/03/21
Hạn sử dụng: 22/08/03
SMarko Ševrović
FPZ
CroatiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
SDonghui Shan
CCCC Tư vấn đường cao tốc đầu tiên
Trung QuốcTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 26/09/19
Hạn sử dụng: 21/08/09
SRahul Sharma 
Intercontinental Consultants and Technocrats
Ấn ĐộTrạng thái = F
Kể từ ngày: 25/11/20
Hạn sử dụng: 24/11/21
S

Harpreet Singh Dhunna
Đánh giá viên chính về hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ

Ấn ĐộTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 06/10/21
Hạn sử dụng: 05/10/22
SGitesh Kumar Shiv
Sri Infotech
Ấn ĐộTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 28/10/21
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 29/10/20
Hạn sử dụng: 28/10/21
SPraveen Singh 
Intercontinental Consultants and Technocrats
Ấn ĐộTrạng thái = F
Kể từ ngày: 21/07/20
Hạn sử dụng: 20/07/21
SGreg Smith
iRAP
PhilippinesTrạng thái = F
Kể từ ngày: 03/07/19
Hạn sử dụng: 30/08/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 03/07/19
Hạn sử dụng: 30/08/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 03/07/19
Hạn sử dụng: 30/08/22
SAlicia Sookoo
Hệ thống ARRB
Nam PhiTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 15/12/20
Hạn sử dụng: 14/12/21
SMarko Šoštarić
FPZ
CroatiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 14/11/18
Hạn sử dụng: 25/11/21
SPaul Henry Stanton
Crown Consult
QatarTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 29/09/20
Hạn sử dụng: 28/09/21
S

Vagner Stefanello
ImTraff

BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 24/05/21
Hạn sử dụng: 23/05/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 09/11/20
Hạn sử dụng: 21/08/11
SPavel Suntych
AFRY CZ
Cộng hòa SécTrạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/18
Hạn sử dụng: 02/02/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/18
Hạn sử dụng: 02/02/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 13/11/18
Hạn sử dụng: 02/02/22
T

T

TGiorgi Taktakishvili
Cục Đường bộ Georgia
GeorgiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
TElene Talakhadze
Cục Đường bộ Georgia
GeorgiaTrạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 17/06/21
Hạn sử dụng: 16/06/22
TJesús Tapia
SEMIC
MexicoTrạng thái = F
Kể từ ngày: 06/12/18
Hạn sử dụng: 22/02/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 06/12/18
Hạn sử dụng: 22/02/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 06/12/18
Hạn sử dụng: 22/02/22
T

Albin Tharakan
Chuyên gia tư vấn

Ấn ĐộTrạng thái = F
Kể từ ngày: 03/03/20
Hạn sử dụng: 23/03/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 03/03/20
Hạn sử dụng: 23/03/22
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 03/03/20
Hạn sử dụng: 23/03/22
T

Abhishek Tiwari
Tôindian Road Survey & Management Pvt Ltd

Ấn ĐộTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 12/01/21
Hạn sử dụng: 11/01/22
T

Antonino Tripodi
Fred Engineering

Nước ÝTrạng thái = F
Kể từ ngày: 17/12/19
Hạn sử dụng: 26/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 08/01/20
Hạn sử dụng: 26/11/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 02/04/20
Hạn sử dụng: 26/11/21
TShane Turner
Abley
New ZealandTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 14/10/19
Hạn sử dụng: 24/09/21
U, V, W, X, Y, Z

U, V, W, X, Y, Z

V

Francisco Vela
VM Ingenieros Consultores

GuatemalaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 15/12/20
Hạn sử dụng: 14/12/21
V

Juraj Leonard Vertlberg
FPZ

CroatiaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 19/02/21
Hạn sử dụng: 18/02/22
VThái Viana
Certare Engenharia
BrazilTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 07/10/20
Hạn sử dụng: 21/06/10
VP. Vilvakumar
Công ty TNHH Khảo sát & Quản lý Đường Ấn Độ
Ấn ĐộTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 11/01/21
Hạn sử dụng: 10/01/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 21/01/21
Hạn sử dụng: 20/01/22
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 14/01/21
Hạn sử dụng: 13/01/22
Y

Chun Yong-Hyun
Yooshin Engineering Corporation

Hàn Quốc, Đại diệnTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 18/02/21
Hạn sử dụng: 17/02/22
Z

Moustafa Zain
Jacobs

QatarTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 05/08/21
Hạn sử dụng: 22/04/08
Trạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 11/08/21
Hạn sử dụng: 22/10
ZEdgar Zamora
Chuyên gia tư vấn
Costa RicaTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 23/03/21
Hạn sử dụng: 22/03/22
Z
Ali Zayerzadeh
Những người tiên phong về an toàn đường bộ
Iran (Cộng hòa Hồi giáoTrạng thái = Tôi
Kể từ ngày: 06/10/21
Hạn sử dụng: 05/10/22
ZBrian Zungu
Hệ thống ARRB / Tư vấn TTXVN
Nam PhiTrạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21
Trạng thái = F
Kể từ ngày: 07/08/18
Hạn sử dụng: 17/12/21

Công nhận hệ thống kiểm tra

Hệ thống kiểm tra được công nhận có khả năng được sử dụng để thực hiện các hoạt động khảo sát được mô tả trong Hướng dẫn khảo sát iRAP và các hoạt động mã hóa thuộc tính đường được mô tả trong Hướng dẫn sử dụng mã hóa iRAP.

Các yêu cầu về công nhận hệ thống được mô tả trong Đặc điểm kỹ thuật công nhận hệ thống kiểm tra iRAP.

Quy trình công nhận hệ thống kiểm tra được trình bày trong hình bên dưới.

Hệ thống kiểm tra được công nhận

Các hệ thống kiểm tra được công nhận được liệt kê trong bảng dưới đây. Mỗi hệ thống có thể được sử dụng để thực hiện các kiểm tra iRAP, miễn là nó được sử dụng phù hợp với Hướng dẫn khảo sát iRAP, Hướng dẫn sử dụng mã hóa iRAP và hướng dẫn sử dụng hệ thống kiểm tra. Lớp hệ thống kiểm tra được định nghĩa trong Đặc điểm kỹ thuật công nhận hệ thống kiểm tra iRAP.
Hệ thống kiểm traLớp họcNhà cung cấpTrụ sở chínhĐược công nhận kể từ ngàyNgày hết hạnTài liệu tải về
SABSAAFRY CZ
www.afry.cz
Cộng hòa SécTháng 9 năm 2012Tháng 1 năm 2023Nhấp vào đây để có thêm thông tin
TRẠIBAMSS CMV
www.amss-cmv.co.rs
SerbiaTháng 6 năm 2010Tháng 7 năm 2022Nhấp vào đây để có thêm thông tin
AMZS RDVSBAMZS
www.amzs.si
SloveniaTháng 11 năm 2012Tháng 7 năm 2022Nhấp vào đây để có thêm thông tin
Người xem đườngCAnditi / TomTom
www.anditi.com
Châu ÚcTháng 9 năm 2021Tháng 1 năm 2024Nhấp vào đây để có thêm thông tin
Hawkeye 2000 và
Hawkeye 1000
BHệ thống ARRB
arrbsystems.com
Châu ÚcTháng 1 năm 2013Tháng 9 năm 2024Nhấp vào đây để có thêm thông tin
Omni 7BComtacti
www.comtacti.com.br
BrazilTháng 8 năm 2018Tháng 8 năm 2021
ROMDASBDCL
www.romdas.com
New ZealandTháng 1 năm 2017Tháng 3 năm 2023Nhấp vào đây để có thêm thông tin
DynaRAPCDynatest
www.dynatest.com.br
BrazilTháng 9 năm 2020Tháng 9 năm 2023Nhấp vào đây để có thêm thông tin
NGÔI SAOBFAPEU / Labtrans
www.fapeu.org.br  và www.labtrans.ufsc.br
BrazilTháng 3 năm 2021Tháng 3 năm 2024Nhấp vào đây để có thêm thông tin
FPZBFPZ / CPL
www.fpz.hr
CroatiaTháng 1 năm 2010Tháng 5 năm 2022Nhấp vào đây để có thêm thông tin
Ánh xạ video trên điện thoại di độngBGeovista Technologies
www.geovista.in
Ấn ĐộTháng 12 năm 2020Tháng 12 năm 2023Nhấp vào đây để có thêm thông tin
NCTechANCTech
www.nctechimaging.com
Vương quốc AnhTháng 3 năm 2020Tháng 3 năm 2023Nhấp vào đây để có thêm thông tin
LVC-VídeorregistroBPavesys
www.pavesys.com.br
BrazilTháng 8 năm 2016Tháng 2 năm 2023Nhấp vào đây để có thêm thông tin
Thiên thầnBSEMIC
www.semicmex.com.mx
MexicoTháng 5 năm 2010Tháng 6 năm 2022Nhấp vào đây để có thêm thông tin
StrataAStrata
www.strata.com.br
BrazilTháng 3 năm 2020Tháng 3 năm 2023Nhấp vào đây để có thêm thông tin
AMACBVectra Esteio Rodovias
www.vectra-esteio.com.br
BrazilTháng 6 năm 2020Tháng 6 năm 2023Nhấp vào đây để có thêm thông tin

Đăng ký công nhận

Để đăng ký công nhận iRAP, vui lòng hoàn thành đơn đăng ký.

Thời gian cần thiết để đạt được sự công nhận phụ thuộc vào mức độ kinh nghiệm của người hành nghề hoặc mức độ phát triển của hệ thống kiểm tra. Quá trình này có thể mất hàng tháng nếu yêu cầu công việc đào tạo hoặc phát triển rộng rãi, hoặc nhiều ngày đối với các học viên có kinh nghiệm và hệ thống đã phát triển tốt.

Phí

Là một tổ chức từ thiện, công việc cứu người của chúng tôi chỉ được thực hiện thông qua lòng hảo tâm của các nhà tài trợ. Chúng tôi cũng được hưởng lợi rất nhiều từ thiện chí của nhiều cá nhân và tổ chức nghiên cứu trên khắp thế giới, những người cam kết cứu sống con người thông qua những con đường an toàn hơn. Phí công nhận là cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo rằng các hoạt động này được bền vững và mọi quốc gia đều có thể tiếp cận được.
KiểuQuốc giaPhí (USD)Thời gian gia hạnPhí gia hạn (USD)
Người hành nghề cá nhân *Thu nhập cao2001 năm200
Người hành nghề cá nhân *Thu nhập không cao1001 năm100
Hệ thống kiểm tra (khảo sát và mã hóa)Tất cả8,7503 năm4,375

* Một người hành nghề sẽ trả tối đa 200 USD (hoặc 100 USD), bất kể số lượng loại chứng chỉ mà họ có.

Để biết thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về đào tạo, vui lòng liên hệ với Alessandra Francoia, Điều phối Đào tạo và Công nhận iRAP, [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) LÀ PHÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalagar Square, London, WC2N 5DS
GET IN TOUCH │ Europe │ Africa │ Asia Pacific │ Latin America and Caribbean │ North America

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này