Selecteer een pagina

Projecten waarbij de iRAP-methodologie en -tools hebben geresulteerd in een daling van het aantal dodelijke slachtoffers met meer dan 40% en veiligheidsmaatregelen die 10% of minder van de wegenbouw kosten.

Er wordt geschat dat iRAP-beoordelingen hebben bijgedragen aan het voorkomen van meer dan 400.000 dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden wereldwijd. De kosten voor het uitvoeren van een beoordeling met behulp van de iRAP-methodologie bedragen vaak minder dan 0,1% van de kosten van geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen. 

Er zijn weinig betere investeringen dan in veiligere wegen en veilige snelheden. Toch zijn de investeringen nog niet opgewassen tegen de omvang van deze vermijdbare volksgezondheidscrisis. Momenteel wordt voor elke $100 aan ongevallengerelateerde kosten slechts $1-3 geïnvesteerd in de preventie van verkeerstrauma's. 

Voorbeelden van goede ontwerpen:

De Globaal Plan voor het Decennium van Actie heeft tot doel het aantal verkeersdoden en -gewonden te halveren en ervoor te zorgen dat alle wegontwerpen en 75%-ritten op bestaande wegen voor iedereen een score van 3 sterren of beter krijgen. 

Regeringen, ontwikkelingsbanken, donoren en de privesector elk heeft een rol te spelen bij het mobiliseren van de duurzame investeringen die nodig zijn om ernstige verkeerstrauma's uit te roeien en verstrekkende economische, financiële en sociale voordelen te ontsluiten.

Om het debat over investeringen in veilige snelheden en infrastructuur te ondersteunen, heeft iRAP de Business Case for Safer Roads opgesteld. Het laat zien dat:

  • Als elk land de doelstellingen van het Global Plan voor veiligere wegen zou halen, zouden er jaarlijks meer dan 450.000 levens gered worden – ruim 1.200 levens per dag. 
  • Investeringen van slechts 0,1-0,2% bbp per jaar tot 2030 zullen dit ongelooflijke resultaat ontsluiten met $8 aan voordelen voor elke geïnvesteerde $1.
  • De voordelen zouden het hoogst zijn in lage- en middeninkomenslanden, waar de traumapercentages het hoogst zijn.

Met de iRAP Veiligheidsinzichtenverkenner.

De business case voor veiligere wegen: >75% aan reizen op wegen met 3 sterren of betere wegen voor alle weggebruikers

UN TARGET 4: > 75% van reizen op wegen die voldoen aan de technische normen voor alle weggebruikers tegen 2030 (equivalent aan 3-sterren of beter):

Laag inkomenLager middeninkomenHogere middenklasse inkomenHoog inkomenAlle
Aantal landen29525351185
HUIDIGE SITUATIE
Jaarlijks aantal dodelijke slachtoffers172,759591,534485,10995,4151,344,817
Bevolking 621 mln3.007 mln2.613 mln1.148 mln7.390 mln
Doden per 100.000 inwoners27.819.718.68.318.2
Jaarlijks aantal doden en ernstig gewonden1,900,3496,506,8745,336,1991,049,56514,792,987
Jaarlijkse kosten van dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden (% van het bbp)7.1%4.7%4.5%2.0%3.0%
WAT KAN ER WORDEN BEREIKT met >75% aan reizen op 3-sterrenwegen of betere wegen voor alle weggebruikers
% aan reizen op wegen met 3 sterren of beter voor alle weggebruikers tegen 2030>75%>75%>75%>75%>75%
Investering in infrastructuur en snelheidsbeheer vereist12 miljard152 miljard352 miljard868 miljard1.384 miljard
Jaarlijks bbp (2020)531 miljard8.073 miljard26.350 miljard56.269 miljard91.223 miljard
Jaarlijkse investering als % van het bbp (2020-2030)0.20%0.17%0.12%0.14%0.14%
Daling van het aantal sterfgevallen per jaar76,271200,212162,16721,040459,691
Vermindering van het aantal doden en ernstig gewonden (FSI) over een periode van 20 jaar16,779,67744,046,53235,676,8174,628,895101,131,921
Economisch voordeel205 miljard1.657 miljard5.307 miljard3.380 miljard10.550 miljard
Voordeel kostenratio18111548
 

* Voor sommige landen zijn geen volledige datasets beschikbaar; deze landen zijn uitgesloten van de bovenstaande analyse. Het totale aantal dodelijke slachtoffers in 2016 wordt momenteel geschat op 1,35 miljoen mensen wereldwijd (https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/).

Download de iRAP Global Business Case voor Impact Investors – Engelse versie hier

Download de iRAP Global Business Case voor Impact Investors – Portugese versie hier

Klik op de (+) om meer te lezen over de Methodologie

Prestatieaannames voor sterbeoordeling

Een analyse van meer dan 358.000 kilometer aan recente sterrenwaarderingen en investeringsplannen van overheden, ontwikkelingsbanken en partners van mobiliteitsclubs wereldwijd heeft de bestaande prestatieniveaus voor sterrenwaarderingen voor elke inkomenscategorie van de Wereldbank bepaald. Het sterrenbeoordelingsbeleid en het vaststellen van doelstellingen door de WHO, de OESO, iRAP en toonaangevende landen zijn gebruikt om de doelstellingen voor 2030 per inkomenscategorie te bepalen.

BESTAANDE WEGEN % REIS
1-STER 2-STERREN 3-STERREN 4-STERREN 5 STERREN
Laag inkomen 50% 30% 20% 0% 0%
Lager middeninkomen 30% 30% 40% 0% 0%
Hogere middenklasse inkomen 25% 30% 45% 0% 0%
Hoog inkomen 10% 30% 50% 10% 0%

 

DOEL VOOR 2030 % REIS
1-STER 2-STERREN 3-STERREN 4-STERREN 5 STERREN
Laag inkomen 0% 25% 75% 0% 0%
Lager middeninkomen 0% 25% 70% 5% 0%
Hogere middenklasse inkomen 0% 25% 60% 10% 5%
Hoog inkomen 0% 25% 50% 15% 10%

Jaarlijkse dodelijke slachtoffers

Gebaseerd op het aantal verkeersdoden in 2016 zoals geschat door de WHO. Analyse door OESO IRTAD wijst op een stabilisatie van het aantal verkeersdoden op langere termijn, met kleine schommelingen van jaar tot jaar in de 33 IRTAD-landen (daling van 1,7% in 2018). Voor het schatten van toekomstige geredde levens werd daarom aangenomen dat de dodelijke slachtoffers in 2020 gelijk zijn aan de schatting van 2016.

Jaarlijkse doden en ernstig gewonden

Naar aanleiding van onderzoek van McMahon en Dahdahwerd aangenomen dat er per sterfgeval 10 ernstige verwondingen optreden. Dit zal naar verwachting een conservatieve schatting opleveren in vergelijking met de analyse in de Mondiale tol pagina die is gebaseerd op TAC-gegevens.

Jaarlijkse kosten van dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden

De geschatte kosten van dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden volgen uit onderzoek van McMahon en Dahdah, ervan uitgaande dat een dodelijk ongeval in een land 70 x het bbp per hoofd van de bevolking kost en een ernstig letsel een kwart van een dodelijk slachtoffer. Gegevens over het BBP per hoofd van de bevolking zijn afkomstig van de Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Investeringen in infrastructuur en snelheidsbeheer zijn vereist

De investeringsniveaus zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van tegenmaatregelen en investeringsplannen voor veiligere wegen op basis van meer dan XXXX km aan iRAP-beoordelingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. De weglengtes zijn afkomstig van de CIA-feitenboek. De sterbeoordeling van een weg kan worden verbeterd door ofwel het ontwerp te verbeteren (bijvoorbeeld goedkope behandelingen zoals belijning, bewegwijzering, het verwijderen van gevaren langs de weg; duurdere behandelingen zoals slagbomen, voetpaden, upgrades van kruispunten) of door een vermindering van de werksnelheid (bijv. verkeersremmend werken, lagere snelheidslimieten in de stad, punt-tot-punt flitsers, voertuigtechnologieën). Meer informatie hierover vindt u in de Toolkit voor verkeersveiligheid en de impact van veranderingen in ontwerp en snelheden kan worden onderzocht met de Demonstrator met sterrenwaardering.

Voor deze analyse werd aangenomen dat het targeten van het grootste volume 10% aan wegen voor elke weggebruikersgroep met grote infrastructuurverbeteringen waar nodig de veiligheidsniveaus voor >50% van het verkeer zou aanpakken (bijv. CBD-gebieden en belangrijke winkel- en onderwijsgebieden voor voetgangers en fietsers; routes en rijkswegen, snelwegen en stedelijke uitvalswegen voor voertuigen). Een gemiddelde investering van $400.000 per km in landen met een hoog inkomen; $250.000 in landen met een hoger middeninkomen; $150.000 in landen met een lager middeninkomen; en er is uitgegaan van $100.000 in lage-inkomenslanden. Bij het gebruik van deze schattingen wordt opgemerkt dat voor sommige weggedeelten meer investeringen nodig zijn dan dit niveau, terwijl voor andere wellicht helemaal geen investeringen nodig zijn. Er is uitgegaan van goedkopere onderhoudsupgrades en initiatieven voor snelheidsbeheer (aangenomen dat deze gelijkwaardig zijn aan 10% van de grote upgradekosten) voor de delen met een lager volume van het netwerk.

Vermindering van het aantal dodelijke slachtoffers (en ernstig gewonden)

De vermindering van het aantal doden en ernstig gewonden is berekend over een periode van twintig jaar, in overeenstemming met typische analyseperioden die worden gebruikt voor wegeninfrastructuurprojecten. Er zijn reducties in het aantal doden en ernstig gewonden toegepast op het percentage reizen op elk Star Rating-niveau en op basis van de reductie van de ongevalskosten per afgelegde voertuigkilometer voor elke verbeterde Star Rating (bijv. OESO 2016, Zero Road Deaths and Serious Injuries) en soortgelijke onderzoeken wereldwijd. De verlagingen voor elke stapsgewijze verbetering van de sterrenwaardering varieerden in deze onderzoeken doorgaans tussen 43% en 75%. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de meer conservatieve schatting van een reductie van 40% in de uitkomsten van dodelijke en ernstige verwondingen voor elke stapsgewijze verbetering van de sterrenwaardering.

STERRENBEOORDELING RELATIEF DEEL VAN DODELIJKE DODEN EN ERNSTIGE LETSELS
1 1
2 0.6
3 0.36
4 0.216
5 0.1296

Economisch voordeel

De contante waarde van de dodelijke en ernstige gewonden wordt berekend over twintig jaar. De waarde van het bbp per hoofd van de bevolking voor 2020 werd gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse voordelen in jaar 1. De langetermijnvoordelen (netto contante waarde) zijn berekend met behulp van een disconteringsvoet van 4%.

Kosten-batenverhouding

De contante waarde van het economische voordeel gedeeld door de huidige waarde van de kosten om wegen te verbeteren. Opgemerkt wordt dat de toekomstige investering in de meeste gevallen over een aantal jaren zal worden gespreid en dat het gebruik van de volledige huidige kosten een conservatievere schatting zal opleveren.

Dankbetuigingen

De Business Case for Safer Roads is opgesteld door Rob McInerney en Greg Smith van iRAP. Met dank aan Blair Turner van de Wereldbank GRSF voor het uitvoeren van een peer review van de Business Case Veiliger Wegen. Om iRAP te helpen bij het uitvoeren van meer gedetailleerde analyses van het potentieel voor veiligere wegen per land, kunt u contact opnemen met icanhelp@irap.org.

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit