Chọn trang

Xếp hạng cơ sở hạ tầng

Xếp hạng sao

Xếp hạng sao iRAP được sử dụng cho kiểm tra an toàn đường bộ, đánh giá tác động an toàn đường bộ, và trong kiểu dáng. Xếp hạng theo sao là thước đo khách quan về mức độ an toàn được 'tích hợp' trên đường thông qua hơn 50 thuộc tính của đường có ảnh hưởng đến rủi ro cho người ngồi trên xe, người đi xe máy, xe đạp và người đi bộ.

Xếp hạng theo sao phản ánh rủi ro vì nó liên quan đến từng người tham gia giao thông. Đường 1 Sao có rủi ro cao nhất và đường 5 Sao có rủi ro thấp nhất. Xếp hạng sao có thể được tạo ra mà không cần tham chiếu đến dữ liệu sự cố chi tiết.

Nền tảng của các mô hình Xếp hạng sao Ước tính FSIKế hoạch đầu tư, tất cả đều được tích hợp trong nền tảng trực tuyến của iRAP, ViDA.

Thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cho Đánh giá Xếp hạng Sao có sẵn tại www.irap.org/specification. Ngoài ra còn có một loạt các công cụ có thể trợ giúp, bao gồm Trình trình diễn xếp hạng sao đối với các đánh giá nhỏ về một hoặc nhiều địa điểm, Xếp hạng sao cho ứng dụng web Designs cho các đánh giá quy mô vừa phải và đánh giá thiết kế.

Xếp hạng sao

Quy trình Xếp hạng Sao:

Thuộc tính đường
Nguy cơ sâu
Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) LÀ PHÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalagar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này