Chọn trang

Các CycleRAP Công cụ trình diễn cho phép đánh giá nhanh các vấn đề an toàn và rủi ro va chạm trên đường phố hoặc cơ sở dành cho xe đạp. Nó cho phép người dùng nhanh chóng nhập sự hiện diện của các thuộc tính cơ sở hạ tầng khác nhau để có được Điểm CycleRAP và mức độ rủi ro từ thấp đến cực cao.

Nó giúp những người quan tâm đến mô hình CycleRAP hiểu cách thức hoạt động của nó. Thông tin thêm về mô hình và cách sử dụng nó được cung cấp trong Tờ thông tin về phương pháp và hướng dẫn sử dụng CycleRAP.

Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng CycleRAP, vui lòng liên hệ với iRAP hoặc một trong những người đáng tin cậy Nhà cung cấp CycleRAP.

Mô hình CycleRAP, nền tảng thử nghiệm và nội dung của nó được bảo vệ hợp pháp bởi bản quyền, thương hiệu, quyền thiết kế và/hoặc các quyền sở hữu có liên quan khác ở Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu và các quốc gia khác. Bạn không được sao chép hoặc đảo ngược kỹ thuật mô hình CycleRAP, công cụ trình diễn hoặc nội dung của nó theo bất kỳ cách nào.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này