Tài liệu chính


iRAP tạo ra một số tài liệu chính để các đối tác và người ủng hộ sử dụng. Họ cung cấp một cái nhìn tổng quan có giá trị về công việc của chúng tôi và một hướng dẫn phi kỹ thuật thân thiện với người dùng cho các nguyên tắc chính về thực hành và chính sách. Một số có sẵn trong một loạt các ngôn ngữ.

Nhấp vào dấu (+) bên cạnh chủ đề có liên quan để truy cập bộ tài liệu liên quan đầy đủ.

Tìm hiểu thêm về công việc của các RAP khu vực

 


iRAP là một phần của phong trào đánh giá đường toàn cầu để giúp đường an toàn hơn.  Xem lịch sử của RAP tại đây. iRAP được thành lập vào năm 2006 với tư cách là một tổ chức bảo trợ cho EuroRAP, usRAP và AusRAP và cũng để tạo điều kiện làm việc ở các nước có thu nhập trung bình và thấp. Nó hiện là tổ chức bảo trợ cho:

 

Print Friendly, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này