Tài nguyên hữu ích - video đào tạo về thông tin và 'cách thực hiện'

Các video kỹ thuật số tạo điều kiện cho các cơ hội học tập từ xa, nơi người hỗ trợ có thể tiếp cận sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Nhóm Đào tạo và Kiểm định của iRAP đã phát triển một số video hữu ích sẽ giúp đi kèm với các phương pháp đào tạo khác. Các video này có sẵn miễn phí bên dưới và thông qua kênh YouTube của iRAP https://www.youtube.com/user/iRAPSavingLives

Giới thiệu về iRAP

Giới thiệu về công cụ Trình trình diễn xếp hạng sao iRAP

Xếp hạng sao cho Trình diễn thiết kế 

Sử dụng Trình trình diễn Xếp hạng Sao

Cách truy cập công cụ Xếp hạng sao cho Thiết kế

Xếp hạng Sao cho Trường học là gì?

In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này