Chọn trang

   THÔNG BÁO LƯU TRÚ

Đăng ký nhận tin tức mới nhất của chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới

* chỉ ra yêu cầu
Bạn muốn nhận được tin tức nào?
Sở thích truyền thông
Định dạng Email

iRAP sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp trên biểu mẫu này để liên lạc với bạn và cung cấp thông tin cập nhật, tiến độ về các dự án và tin tức mới nhất. Vui lòng đánh dấu vào ô bên dưới để cho biết bạn muốn nhận email từ chúng tôi:

Bạn có thể thay đổi quyết định của mình bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở chân trang của bất kỳ email nào bạn nhận được từ chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại comms@irap.org. Chúng tôi sẽ tôn trọng thông tin của bạn. Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào bên dưới, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn theo các điều khoản này.

Chúng tôi sử dụng Mailchimp làm nền tảng tiếp thị của mình. Bằng cách nhấp vào bên dưới để đăng ký, bạn xác nhận rằng thông tin của bạn sẽ được chuyển đến Mailchimp để xử lý. Tìm hiểu thêm về các thực tiễn bảo mật của Mailchimp tại đây.

Đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư của iRAP: Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và muốn bạn hiểu các thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thực hiện điều này. Trang web này có các trang con khác nhau dành cho các dịch vụ iRAP, các trang này cũng có thể có các tuyên bố về quyền riêng tư của riêng họ. Vui lòng đọc những điều này nếu bạn truy cập các trang phụ của chúng tôi.

Vui lòng nhấp vào đây để đọc Tuyên bố Bảo mật Toàn bộ của iRAP

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này