Chọn trang

Rob McInerney

CEO

Shona Holroyd

Thư ký công ty / Giám đốc tài chính

Greg Smith

Giám đốc Chương trình Toàn cầu

Julio Urzua

Giám đốc dự án chiến lược

James Bradford

Giám đốc kỹ thuật toàn cầu

Judy Williams

Giám đốc Truyền thông & Chương trình Toàn cầu

Luke Rogers

Giám đốc hoạt động toàn cầu

Monica Olyslagers

Giám đốc Đổi mới Toàn cầu và Chuyên gia Thành phố

Rafaela Machado

Xếp hạng Sao cho Điều phối viên Toàn cầu của Trường học

Andrejus Laugman

Giám đốc phát triển kỹ thuật toàn cầu

Morgan Fletcher

Trưởng nhóm hoạt động LAC

Agustin Centeno

Kỹ sư An toàn Đường bộ Cao cấp

Briarlea Green

cán bộ truyền thông

Anne Alexander

Lập trình viên full stack

James Bridge-Butler

Lập trình viên full stack

Samrat Rai

Lập trình viên full stack

Helen Noble

Trưởng nhóm tài chính

Amanda Burns

Viên kế toán

Louise Lupton

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Kate Fuller

Giám đốc Kỹ thuật An toàn Đường bộ - Nền tảng An toàn Đường bộ (Trưởng nhóm Kỹ thuật iRAP - Dự án SLAIN)

Brian Lawton

Quản lý Chương trình và Nghiên cứu - Quỹ An toàn Đường bộ (Một phần của nhóm iRAP làm việc trong Dự án SLAIN)

Chuyên gia tư vấn


 

Franco Azzato

Điều phối viên Đào tạo và Công nhận

Racheal Nganwa

Châu PhiRAP Lead

Gabriel Guevara

Kỹ sư An toàn Đường bộ

Edgar Zamora

Trưởng khu vực Hành trình An toàn hơn (Châu Mỹ)

Shanna Lucchesi

Điều phối viên dự án

Subhamay Gangopadhyay

Giám đốc chương trình của IndiaRAP

Jigesh Bhavsar

Giám đốc kỹ thuật IndiaRAP

Albin Tharakan

Kỹ sư An toàn Đường bộ Ấn ĐộRAP

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) LÀ TỪ THIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI TRẠNG THÁI TƯ VẤN CỦA UN ECOSOC
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này