Chọn trang

Cơ sở hạ tầng đường an toàn là trọng tâm chính của Kế hoạch Toàn cầu cho Thập kỷ Hành động vì An toàn Đường bộ 2021-2030 cùng với việc sử dụng đường an toàn, phương tiện an toàn, vận tải đa phương thức và quy hoạch sử dụng đất, và ứng phó sau tai nạn. iRAP sẵn sàng hỗ trợ các đối tác và chính phủ khi họ xây dựng Kế hoạch Toàn cầu để phát triển và thực hiện các kế hoạch hành động quốc gia và địa phương nhằm giảm một nửa số ca tử vong và thương tích trên đường toàn cầu vào năm 2030.

Kế hoạch Toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ủy ban Khu vực của Liên hợp quốc phát triển, với sự hợp tác của các đối tác trong Tổ chức Hợp tác An toàn Đường bộ của Liên hợp quốc và các bên liên quan khác.

Kế hoạch Toàn cầu phác thảo “những gì cần làm, cách làm và ai làm điều đó” để đạt được 12 Mục tiêu Hiệu suất An toàn Đường bộ Toàn cầu, kêu gọi các chính phủ và các đối tác thực hiện Phương pháp Tiếp cận Hệ thống An toàn trong việc tạo ra và thực hiện các chiến lược và chương trình về an toàn đường bộ, di chuyển bền vững và thiết kế đô thị.

Các công cụ, đào tạo và hỗ trợ của iRAP có thể hỗ trợ các đối tác thực hiện các hành động giải quyết 7 khuyến nghị và 8 chủ đề chính trong Kế hoạch Toàn cầu.

Sau đây là các ví dụ về cách iRAP và các đối tác của mình có thể hỗ trợ các quốc gia thực hiện Kế hoạch đạt được mức độ an toàn đường bộ 3 sao trở lên.

 

KIẾN NGHỊ VÀ CHỦ ĐỀ VỀ CÁC CON ĐƯỜNG AN TOÀN CỦA KẾ HOẠCH TOÀN CẦU IRAP VÀ CÁC ĐỐI TÁC CỦA NÓ CÓ THỂ TRỢ GIÚP NHƯ THẾ NÀO

KHUYẾN NGHỊ 1:

Phát triển các phân loại chức năng và mong muốn tiêu chuẩn thực hiện an toàn cho từng nhóm người sử dụng đường bộ theo cấp địa lý sử dụng đất và hành lang đường bộ.

 • Mục tiêu 3 và 4 của LHQ bao gồm việc đảm bảo tất cả các con đường mới được xây dựng theo tiêu chuẩn 3 sao hoặc tốt hơn cho tất cả người tham gia giao thông (Mục tiêu 3) và hơn 75% lưu thông tương đương với các con đường 3 sao trở lên cho tất cả người đi đường vào năm 2030 (Mục tiêu 4 ).
 • Xếp hạng sao cung cấp một thước đo khách quan về mức độ an toàn được 'tích hợp sẵn' trên đường dành cho người ngồi trên phương tiện, người đi mô tô, xe đạp và người đi bộ.
 • iRAP's KPI về cơ sở hạ tầng toàn cầu cung cấp các biện pháp rõ ràng để đạt được các Mục tiêu về cơ sở hạ tầng, dữ liệu va chạm, quản lý tốc độ và hiệu suất thuộc tính, đối với từng nhóm người sử dụng đường bộ.
 • iRAP và các đối tác đã thực hiện hơn 1,3 triệu km Đánh giá Xếp hạng sao và 1,5 triệu km Lập bản đồ rủi ro sự cố ở 104 quốc gia thông báo Kế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơnTheo dõi hiệu suất để tối đa hóa sự an toàn của những con đường mới và hiện có cho tất cả những người tham gia giao thông.
 • Vắc xin cho đường cung cấp thông tin hỗ trợ về xếp hạng an toàn của các con đường trên toàn thế giới, tác động của con người khi va chạm và trường hợp kinh doanh để đầu tư.
 • Các thước đo IRAP đã được các chính phủ quốc gia, chính quyền tiểu bang và địa phương, ngân hàng phát triển, câu lạc bộ vận động và khu vực tư nhân chấp nhận và sử dụng. Chúng được khuyến khích sử dụng bởi Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ FIA và các tổ chức hàng đầu khác.

KHUYẾN NGHỊ 2:

Rà soát và cập nhật luật pháp và các tiêu chuẩn thiết kế địa phương xem xét chức năng của đường và nhu cầu của tất cả người sử dụng đường và cho các khu vực cụ thể.

iRAP và các đối tác của mình đã phát triển các tài nguyên giúp chỉ ra cách có thể xây dựng các con đường để đạt được các mục tiêu Xếp hạng sao. Ví dụ:

KIẾN NGHỊ 3:

Chỉ định một tiêu chuẩn kỹ thuật và mục tiêu xếp hạng sao cho tất cả các thiết kế được liên kết với từng người tham gia giao thông và tiêu chuẩn thực hiện an toàn mong muốn tại vị trí đó. 

 • Xếp hạng sao cho kiểu dáng (SR4D) là một công cụ miễn phí và chương trình dựa trên bằng chứng về các ứng dụng được thông báo bởi Phương pháp luận iRAP cho phép đo lường khách quan và cải thiện mức độ an toàn 'được tích hợp' trong thiết kế đường dành cho người ngồi trên xe, người đi xe máy, người đi bộ và người đi xe đạp trước khi khởi công các công trình dân dụng. SR4D ủng hộ việc đưa các Mục tiêu Xếp hạng Sao vào quá trình đấu thầu và sẽ giúp các quốc gia đạt được Mục tiêu 3.
 • Các Trình trình diễn xếp hạng sao là một công cụ tương tác cho phép các bên liên quan đến an toàn đường bộ khám phá mối quan hệ giữa các yếu tố thiết kế đường và tốc độ để đạt được trải nghiệm an toàn 3 sao hoặc tốt hơn cho tất cả các nhóm người tham gia giao thông.
 • Xếp hạng sao cho trường học (SR4S) là một công cụ dựa trên bằng chứng để đo lường, quản lý và truyền đạt các nguy cơ mà trẻ em phải đối mặt tại các địa điểm trong hành trình đến trường và thông báo các biện pháp can thiệp nhanh chóng dựa trên bằng chứng giúp cứu sống trẻ em.

KIẾN NGHỊ 4:

Thực hiện các biện pháp xử lý cơ sở hạ tầng đảm bảo tuân thủ logic và trực quan với môi trường tốc độ mong muốn (ví dụ: trung tâm đô thị 30 km / h; đường nông thôn không phân chia ≤ 80 km / h; đường cao tốc 100 km / h). 

 • Các Bộ công cụ An toàn Đường bộ cung cấp thông tin miễn phí về nguyên nhân và cách phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ gây chết người và thương tích. Nó bao gồm thông tin về các phương pháp điều trị, các loại va chạm, người đi đường và cách tiếp cận quản lý, đồng thời giúp các kỹ sư, nhà hoạch định và hoạch định chính sách phát triển các kế hoạch an toàn cho người ngồi trên phương tiện, người đi xe máy, người đi bộ, người đi xe đạp, người ngồi trên xe hạng nặng và người sử dụng phương tiện giao thông công cộng. (Cập nhật vào cuối năm 2021)

KIẾN NGHỊ 5:

Thực hiện kiểm tra an toàn đường bộ trên tất cả các đoạn đường mới (từ tiền khả thi đến thiết kế chi tiết) và hoàn thành đánh giá bằng cách sử dụng các chuyên gia độc lập và được công nhận đến đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu ba sao trở lên đối với mọi người tham gia giao thông.

 • SR4D củng cố quy trình đánh giá an toàn đường bộ, bổ sung cho quy trình này với mức độ khách quan và có thể lặp lại về rủi ro của người sử dụng đường bộ.
 • Cùng với ADB, iRAP đang phát triển Sổ tay Kỹ thuật An toàn Đường bộ CAREC sẽ chỉ ra cách thức các cuộc kiểm toán và phương pháp luận iRAP có thể được sử dụng cùng nhau để cứu người (sẽ có hiệu lực vào năm 2022).
 • iRAP's Chương trình công nhận đã chứng kiến 155 nhà cung cấp chuyên gia được công nhận trên toàn thế giới để thực hiện các đánh giá an toàn đường bộ theo tiêu chuẩn độc lập và nhất quán trên toàn cầu, đồng thời đảm bảo đạt được tiêu chuẩn tối thiểu 3 sao tốt hơn cho tất cả người tham gia giao thông.

KIẾN NGHỊ 6:

Đảm nhận lập bản đồ nguy cơ tai nạn (nơi dữ liệu sự cố đáng tin cậy) và đánh giá và kiểm tra an toàn chủ động trên mạng mục tiêu, tập trung vào các nhu cầu của người sử dụng đường có liên quan khi thích hợp.

 • Các Phương pháp luận iRAP đưa ra cả cách tiếp cận chủ động và phản ứng để đánh giá mức độ an toàn trên mạng.
 • Các Lập bản đồ rủi ro tỷ lệ sự cố giao thức dựa trên dữ liệu sự cố thực tế và cung cấp một cách tiếp cận phản ứng để quản lý rủi ro. Xếp hạng sao, Ước tính số người chết và thương tích nghiêm trọng và Kế hoạch đầu tư vào con đường an toàn hơn (SRIP) là một phần của phương pháp chủ động để quản lý rủi ro - nghĩa là chúng có thể được thực hiện mà không cần tham khảo dữ liệu va chạm chi tiết.
 • Phương pháp luận, thông số kỹ thuật, đào tạo và nghiên cứu điển hình có sẵn trực tuyến.

KHUYẾN NGHỊ 7:

Đặt mục tiêu hiệu suất cho từng người tham gia giao thông dựa trên kết quả kiểm tra với các chỉ số đo lường rõ ràng ở cấp thuộc tính của đường (ví dụ: vỉa hè).

 • Sau khi đánh giá an toàn, các mục tiêu hoạt động dựa trên phương pháp iRAP đã được các chính phủ quốc gia, chính quyền bang và địa phương, ngân hàng phát triển, câu lạc bộ vận động và khu vực tư nhân thông qua và sử dụng. Những ví dụ bao gồm Malaysia, Úc, Vương quốc Anh, Ả Rập Xê Út, Thụy Điển, New Zealand, v.v.

VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI

Vận tải đa phương thức và quy hoạch sử dụng đất là điểm khởi đầu quan trọng để triển khai Hệ thống An toàn.

 • Bằng cách giúp đảm bảo rằng các dự án đường bộ về cơ bản an toàn cho tất cả các phương thức, khả năng và hành trình dự kiến, phương pháp luận iRAP và các mục tiêu hiệu suất liên quan có thể đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu về các phương thức vận tải an toàn nhất, lành mạnh nhất và sạch sẽ nhất.
 • CycleRAP là một phương pháp dễ dàng, giá cả phải chăng và nhanh chóng để đánh giá mức độ an toàn của cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp.
 • Với hơn 70% dân số toàn cầu dự kiến sẽ sống trong môi trường đô thị vào năm 2030, chúng tôi có thể hướng tới những hành trình 5 sao cho tất cả mọi người tại các thành phố.

XÂY DỰNG NĂNG LỰC

Xây dựng năng lực cho các chuyên gia an toàn đường bộ nên được ưu tiên hàng đầu. Đào tạo cho các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan (chẳng hạn như báo chí) có thể là một phương tiện hiệu quả để tăng cường vận động chính sách và hỗ trợ chính sách cho các nỗ lực an toàn đường bộ.

 • iRAP's Chương trình đào tạo đã chứng kiến hơn 38.000 người được đào tạo hỗ trợ kiến thức nhập môn, chuyên môn sau đại học và Công nhận nhà cung cấp.
 • Nội dung iRAP có thể được tích hợp vào tất cả các khóa đào tạo và giáo dục về giao thông đường bộ và quy hoạch sử dụng đất.

CÁC NƯỚC CÓ THU THẬP THẤP VÀ TRUNG BÌNH 

Các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình (LMIC) chiếm hơn 90% tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ… để đạt được mục tiêu của Thập kỷ sẽ đòi hỏi sự quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn đối với các quốc gia này. 

Các tập đoàn đa quốc gia hoạt động ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình nên giám sát sự an toàn trong hoạt động của họ…

Thông qua việc thiết lập các mạng lưới và liên minh khu vực, các quốc gia có thể tăng đòn bẩy của mình…

Ví dụ về hỗ trợ iRAP và quan hệ đối tác để loại bỏ các con đường rủi ro cao ở các nước LMIC:

NGƯỜI SỬ DỤNG ĐƯỜNG LỐI CÓ THỂ

Cơ sở hạ tầng đường bộ phải được quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành để kích hoạt tính di động đa phương thức, bao gồm phương tiện giao thông chung / công cộng, đi bộ và đi xe đạp. Nó phải loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho tất cả những người tham gia giao thông, không chỉ người lái xe, bắt đầu từ những người dễ bị tổn thương nhất.

 • Xếp hạng sao định lượng mức độ an toàn 'tích hợp' trên đường dành cho người đi xe đạp, người đi bộ và người đi xe máy dễ bị tổn thương, không chỉ những người ngồi trên xe.
 • Vắc xin cho đường mở ra tiềm năng của cơ sở dữ liệu an toàn cơ sở hạ tầng đường bộ lớn nhất thế giới để cho biết mức độ an toàn của đường trên thế giới và từng quốc gia theo nhóm người sử dụng đường, tác động kinh tế và con người của thương tích, các thuộc tính của đường quan trọng, Trường hợp kinh doanh cho 3 sao hoặc những con đường tốt hơn cho tất cả những người tham gia giao thông trên toàn thế giới và các nghiên cứu điển hình về sự thành công. Đây là một nguồn tài nguyên quý giá cho các đối tác làm việc tại các quốc gia để hiểu và cải thiện sự an toàn của người sử dụng đường bộ dễ bị tổn thương.

TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI TIẾT KIỆM CUỘC SỐNG

Các nhu cầu cơ sở hạ tầng vật lý và kỹ thuật số đối với các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến và phương tiện tự hành yêu cầu đặc điểm kỹ thuật. 

Công nghệ thích ứng cho Hệ thống an toàn - Thông tin liên lạc giữa phương tiện với phương tiện và phương tiện với cơ sở hạ tầng có thể góp phần vào việc di chuyển an toàn hơn và bền vững hơn.

Quản lý cuộc cách mạng công nghệ và tác động tiềm tàng của nó đối với an toàn đường bộ…

Tăng cường kết nối và các công nghệ di động khác tạo ra cơ hội mới cũng như thách thức đòi hỏi phải đánh giá và các chính sách, quy định…

 • Việc thu thập và mã hóa dữ liệu thuộc tính đường nhanh chóng và thông minh có khả năng giảm thời gian, chi phí và nỗ lực cần thiết để thực hiện các đánh giá an toàn đường bộ và cải thiện độ chính xác. AiRAP nhằm mục đích nắm bắt những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, máy học, hệ thống thị giác, LIDAR, viễn thông và các nguồn dữ liệu khác để cung cấp thông tin quan trọng về an toàn đường bộ, hiệu suất va chạm và ưu tiên đầu tư cho tất cả người tham gia giao thông, đồng thời cung cấp nền tảng dữ liệu hài hòa vì lợi ích của tất cả .
 • Vừa hoàn thành Dự án EuroRAP CEF SLAIN đã khám phá '' Yêu cầu về cơ sở hạ tầng đường bộ đối với phương tiện được kết nối và tự hành (CAV) ''.
 • Loạt báo cáo nghiên cứu “Những con đường mà ô tô có thể đọc”Xem xét mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng đường bộ và an toàn cho các phương tiện thông thường và ngày càng tự trị (AV) và cung cấp một khuôn khổ cho việc đầu tư cho an toàn cơ sở hạ tầng.
 • iRAP's Khung đổi mới cung cấp cấu trúc quản trị, quan hệ đối tác và kỷ luật để phát triển và vận hành các sản phẩm và dịch vụ mới, mô hình hóa các đổi mới và quan hệ đối tác sử dụng trí tuệ iRAP. Nó được giám sát bởi Ủy ban kỹ thuật toàn cầu (GTC) báo cáo trực tiếp cho Ban iRAP và bao gồm các chuyên gia từ các tổ chức an toàn đường bộ hàng đầu và các cơ quan nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Nó đảm bảo rằng nghiên cứu an toàn đường bộ mới nhất được bao gồm và mô hình iRAP được áp dụng nhất quán.

ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC VÀ BỀN VỮNG

Đầu tư dài hạn, bền vững bắt buộc để phát triển cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn cũng như các can thiệp có thể cải thiện an toàn đường bộ. 

An toàn đường bộ phải được gắn vào, và không thể thiếu trong việc đưa ra quyết định.

BAO GỒM THANH NIÊN

Thanh niên đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình hệ thống giao thông trong tương lai với tư cách là nhóm tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chấn thương trên đường và thế hệ sẽ thừa hưởng kết quả của các quyết định. Do đó, họ nên được hỏi về nhu cầu của mình, và để giúp hình thành hệ thống và đưa ra các ý tưởng về cách bảo vệ tốt hơn một số đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Sự tham gia có ý nghĩa với các nhà lãnh đạo trẻ có thể giúp thúc đẩy quyền sở hữu nhiều hơn đối với vấn đề an toàn đường bộ cũng như phát triển một nhóm mới gồm những người ủng hộ an toàn đường bộ với quan điểm mới mẻ về tương lai của phương tiện di chuyển.

 • Xếp hạng Sao của iRAP cho Chương trình Trường học (SR4S) đang làm cho các chuyến đi học an toàn hơn cho thanh thiếu niên trên toàn thế giới.
 • Điều phối viên SR4S Rafaela Machado là Đại biểu Thanh niên của UNITE 2030, một trong 100 người tạo ra sự thay đổi trẻ trên toàn cầu, mang lại tiếng nói cho giới trẻ với tư cách là người tham gia Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tuần lễ Mục tiêu Toàn cầu và Hội nghị thượng đỉnh SDG cho Thanh niên.
 • YOURS, FedEx và iRAP Chương trình Ngôi sao Tuổi trẻ đã chứng kiến các Huấn luyện viên Thanh niên Thạc sĩ từ khắp nơi trên thế giới được đào tạo để hỗ trợ các hành trình đến trường và đại học an toàn hơn ở quốc gia của họ.

BAO GỒM GIỚI TÍNH

A quan điểm giới phải được ưu tiên. Ví dụ, phải có nhiều phụ nữ tham gia hơn vào lĩnh vực giao thông vận tải và các quy trình của nó với tư cách là người ra quyết định, kỹ sư và nhà thiết kế…

Chiến lược của iRAP cho năm 2030 tập trung vào việc hỗ trợ Quan hệ đối tác cho Tác động 2030.

Cảm ơn sự hỗ trợ của các nhà tài trợ chính của Quỹ FIA, tổ chức từ thiện mong muốn được hợp tác với các đối tác tại hơn 100 quốc gia để thực hiện Kế hoạch Toàn cầu và đảm bảo rằng mọi người đều có thể có những chuyến đi an toàn mỗi ngày ,.

Công việc của chúng tôi sẽ hỗ trợ Cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng LHQ vào tháng 7 năm 2022, sẽ tập trung vào 'Chân trời 2030 vì An toàn Đường bộ: Đảm bảo một Thập kỷ Hành động và Cung cấp "và nhằm mục đích huy động sự lãnh đạo chính trị, giải quyết những khoảng cách và thách thức, thúc đẩy sự hợp tác đa ngành và đa bên liên quan, đồng thời đánh giá những tiến bộ đạt được trong đạt được các mục tiêu của Mục tiêu SDG liên quan đến an toàn đường bộ.

 

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!