Chọn trang

Sao lại từ các Blog của Ngân hàng Thế giới.
Bài viết của Gerald Ollivier, Prerna Mehta, Abhishek Behera và Alina Burlacu

Blog này là một phần của “Hãy nói về Đường phố cho Cuộc sống” - một loạt blog về Phát triển Định hướng Phương tiện và An toàn Đường bộ.

Trước đây trong loạt blog của nó, Ngân hàng Thế giới đánh dấu sự cần thiết phải đưa an toàn đường bộ một cách có hệ thống vào dự án Phát triển Định hướng Giao thông (TOD) trong khuôn khổ TOD năm bước. Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào các bước đánh giá và tạo điều kiện của khuôn khổ.

Mỗi năm, 1,35 triệu người mất mạng khi đang lái xe, đi xe đạp hoặc đi bộ trên đường. 50 triệu người khác bị thương nặng, và hậu quả là nhiều người bị thương tật vĩnh viễn. Hầu hết những trường hợp tử vong và bị thương do tai nạn trên đường là của dân số trong độ tuổi lao động, tác động tiêu cực đến cả nền kinh tế và nhân khẩu học của khu vực.

TOD không khuyến khích sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân và khuyến khích đi bộ, đi xe đạp và sử dụng phương tiện giao thông công cộng làm phương tiện giao thông ưu tiên. Về lâu dài, sự chuyển dịch này từ loại trước sang loại sau có nghĩa là sẽ có ít ô tô hơn trên đường phố.  Trước mắt, cần điều chỉnh cơ sở hạ tầng để quản lý tốc độ phương tiện và đảm bảo tương tác an toàn giữa phương tiện và con người. Làm thế nào để các thành phố hỗ trợ TOD và sẵn sàng triển khai? Dưới đây là ba bước để đánh giá và thực hiện an toàn đường bộ trong TOD:

  1. Lập kế hoạch cho một dự án TOD bắt đầu bằng việc đánh giá các điều kiện hiện có của địa điểm - dữ liệu nhân khẩu học  bao gồm các điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm đô thị, hệ thống và mạng lưới giao thông, dữ liệu về du lịch và va chạm đường bộ tổng thể, cơ hội việc làm và tăng trưởng kinh tế, v.v. Điều này cho phép các quyết định thiết kế và quy hoạch sáng suốt đưa ra các cân nhắc về an toàn trong sự phát triển và thành phố nói chung.
  2. Các cân nhắc về an toàn đường bộ cần được giải quyết cụ thể trong các dự án TOD.  Do đó, việc phân tích dữ liệu va chạm trên đường chi tiết trở nên quan trọng trong việc xác định các thách thức liên quan đến an toàn đường bộ trong khu vực được đề cập. Phân tích này giúp xác định các ưu tiên của dự án TOD dự kiến và phát triển cách tiếp cận để giải quyết các khía cạnh an toàn đường bộ ở địa điểm cụ thể đó. Dữ liệu tai nạn giao thông đường bộ cần được phân tích cùng với dữ liệu đánh giá cơ sở hạ tầng xã hội, vật chất và thể chế:

Phụ nữ băng qua con đường đông đúc ở Accra, Ghana. Nguồn ảnh: Daniel Silva Yoshisato / Ngân hàng Thế giới

 

  • Khi được phân tích cùng với đánh giá cơ sở hạ tầng vật lý, đánh giá dữ liệu sự cố có thể xác định các điều kiện có thể dẫn đến sự cố hoặc là các yếu tố gây ra sự cố. Những điều này có thể bao gồm cơ sở hạ tầng thúc đẩy tốc độ ô tô, thiếu vỉa hè liên tục, làn đường dành cho xe đạp được đánh dấu và tách biệt, và tình trạng hoặc điều kiện vật chất thực tế kém của các cơ sở này. Xếp hạng cơ sở vật chất cho các loại người dùng khác nhau bằng cách sử dụng phương pháp luận, như iRAP, cho phép ưu tiên các biện pháp can thiệp để nâng cao đặc điểm an toàn đường bộ cho từng loại người sử dụng. Cách tiếp cận như vậy thông báo cho các dự án cải thiện vốn cần thiết và kế hoạch bảo trì trong khu vực TOD. Một ví dụ về cách tiếp cận như vậy được hiển thị trong Dự án Cải thiện Giao thông Đô thị Thiên Tân, nơi các đường phố và điều kiện trước khi can thiệp được phân tích một cách có hệ thống với đánh giá để cung cấp thông tin cho các biện pháp can thiệp.

Đánh giá mức độ an toàn của phố đi bộ thuộc Dự án Giao thông Đô thị Thiên Tân | Nguồn ảnh: ChinaRAP

Đánh giá mức độ an toàn của phố đi bộ dọc hành lang trong khu TOD thuộc Dự án Giao thông Đô thị Thiên Tân trước và sau khi can thiệp | Nguồn ảnh: ChinaRAP

 

  1. Các lỗ hổng thể chế được xác định thông qua các quá trình đánh giá cần được giải quyết để tạo ra một môi trường thuận lợi hỗ trợ việc tạo ra TOD an toàn. Điều này có thể đạt được thông qua những điều sau:
  • Phát triển thiết lập tổ chức và năng lực của cơ quan thực hiện TOD trong việc thực hiện một dự án TOD an toàn. Những khoảng trống về kiến thức hoặc kinh nghiệm có thể được khắc phục thông qua việc thuê các chuyên gia, chẳng hạn như kỹ sư có kinh nghiệm về kỹ thuật giao thông an toàn, chuyên gia an toàn đường bộ, nhà quy hoạch đô thị có kinh nghiệm về giao thông, quy hoạch sử dụng đất và thiết kế đường phố, v.v.
  • Điều chỉnh các nguyên tắc thiết kế đường phố để phản ánh một cách tiếp cận khác để chia sẻ không gian đường phố giữa những người sử dụng, ngoài một dự án TOD duy nhất. Các khu vực TOD cung cấp cơ hội mạnh mẽ để áp dụng các khái niệm như thể hiện trong hình dưới đây từ Thiên Tân.

Tăng cường thiết kế dành cho người đi bộ và xe đạp dọc hành lang trong khu TOD thuộc Dự án Giao thông Đô thị Thiên Tân trước và sau khi can thiệp | Nguồn ảnh: Viện thiết kế xây dựng đô thị Thiên Tân

 

  • Thu hút các bên liên quan. Các chiến lược cam kết sáng tạo đã được phát triển trong nhiều năm tùy thuộc vào loại hình tương tác. Nó có thể được thực hiện với một nhóm tập trung nhỏ hơn gồm đại diện từ các nhóm các bên liên quan khác nhau, nhân viên từ các bộ phận khác nhau của chính quyền địa phương hoặc tiểu bang, lãnh đạo chính trị và thể chế, hoặc với công chúng. Điều này không chỉ giúp nâng cao nhận thức về kế hoạch TOD và nhu cầu về an toàn đường bộ, mà còn giúp hiểu được những thách thức mà các nhóm này phải đối mặt và mối quan tâm của họ, dẫn đến một quá trình ra quyết định sáng suốt.

Các tài nguyên quan trọng để thúc đẩy hành động

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!