Chọn trang
<Quay lại
In

Cách SR4D hoạt động

Xếp hạng Sao cho Kiểu dáng có thể được kết hợp như một phần của cuộc đánh giá an toàn đường bộ hoặc được hoàn thành một cách độc lập. Xếp hạng sao của thiết kế, sử dụng công cụ SR4D hoặc thông qua các quy trình iRAP khác, có thể được thực hiện bởi bất kỳ học viên an toàn đường bộ được đào tạo phù hợp iRAP nào. Các bản vẽ thiết kế cùng với các nguyên tắc cơ bản khác của dự án như lưu lượng giao thông dự kiến và ước tính tốc độ có thể đảm bảo xếp hạng sao của thiết kế có thể được hoàn thành ngay từ đầu với kiến thức địa phương. Các chuyên gia đánh giá an toàn đường bộ được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết để xếp hạng sao cho các thiết kế.

Xếp hạng sao hiện đang được nhiều cơ quan sử dụng để đảm bảo rằng tính an toàn được tích hợp sẵn trong các thiết kế nâng cấp và đường mới trước khi xây dựng.

Bằng cách cung cấp một phương tiện đo lường khách quan tác động đến rủi ro của các lần lặp lại thiết kế khác nhau, quy trình thiết kế Xếp hạng Sao giúp khai thác tiềm năng của các nhà thiết kế để tìm ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề an toàn đầy thách thức.

Đối với các chính phủ và các ngân hàng phát triển, quá trình này mở ra cơ hội đặt ra các mục tiêu dựa trên hiệu suất cho người ngồi trên phương tiện, người đi xe máy, người đi bộ và người đi xe đạp, không chỉ cải thiện độ an toàn mà còn tạo ra mức độ minh bạch và trách nhiệm giải trình cao.

Quá trình thiết kế Xếp hạng Sao đã được sử dụng thành công ở các quốc gia như Úc, New Zealand, Moldova, Qatar và Ấn Độ, kết hợp với các cơ chế hiện có như Kiểm tra An toàn Đường bộ và các tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc.

iRAP đã phát triển các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn để thực hiện Xếp hạng Sao của Thiết kế có thể được đưa vào dự án của bạn và mạng lưới đáng tin cậy của các nhà cung cấp Xếp hạng Sao Thiết kế được đào tạo trên khắp thế giới cũng có sẵn.

Nếu bạn cần trợ giúp iRAP có thể hỗ trợ lập kế hoạch trực tiếp và mua sắm để được xếp hạng sao cho đánh giá thiết kế.

Tiếp xúc: greg.smith@irap.org

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt