Chọn trang
RAP Tools to Support the Global Plan

Công cụ RAP để hỗ trợ kế hoạch toàn cầu

iRAP và các đối tác của mình đã phát triển một bộ công cụ sử dụng phương pháp iRAP để hỗ trợ Kế hoạch Toàn cầu cho Thập kỷ Hành động vì An toàn Đường bộ 2021-2030, trong đó đặt ra mục tiêu giảm 50% về số người chết và bị thương trên đường. Các Công cụ RAP này cũng hỗ trợ ...
Vietnam’s 2030 Strategy targets 3-star or better

Chiến lược 2030 của Việt Nam đặt mục tiêu 3 sao trở lên

iRAP chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược An toàn Đường bộ Quốc gia 2021-2030 với các mục tiêu 3 sao trở lên cho các tuyến đường mới và hiện hữu, phù hợp với Mục tiêu 3 và 4 về Hiệu quả An toàn Đường bộ Toàn cầu của Liên hợp quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt , ...
Malaysian Highway Authority sets KPI for iRAP and improvements on five highways a year

Cơ quan quản lý đường cao tốc Malaysia đặt KPI cho iRAP và các cải tiến trên 5 đường cao tốc mỗi năm

Ảnh của Satyam Gupta, Pexels Cơ quan quản lý đường cao tốc Malaysia (MHA), ngoài các đánh giá an toàn thông thường, hiện yêu cầu tất cả các công ty nhượng quyền thực hiện cải tiến dựa trên khuyến nghị iRAP, với mục tiêu KPI cho 5 đường cao tốc mỗi năm để bắt đầu ...
Are you developing your next Road Safety Action Plan?

Bạn có đang phát triển Kế hoạch Hành động An toàn Đường bộ tiếp theo của mình không?

Cơ sở hạ tầng toàn cầu KPI hỗ trợ Kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu thập kỷ thứ 2 Thông báo gần đây của Liên hợp quốc về Thập kỷ hành động thứ 2 vì an toàn đường bộ 2021-2030 kêu gọi tất cả các quốc gia đạt được mức giảm ít nhất 50% về số ca tử vong và thương tích trên đường vào năm 2030 và đạt được .. .
Pavesys and IFC ensure iRAP methodology is used as a road safety KPI across new Brazilian concessions

Pavesys và IFC đảm bảo phương pháp luận iRAP được sử dụng làm KPI an toàn đường bộ trên các nhượng bộ mới của Brazil

Tháng 6 năm 2020: Pavesys trình bày về cách phương pháp luận iRAP sẽ được kết hợp làm thước đo để đo lường mức độ an toàn đường bộ dọc theo nhượng địa đường Piracicaba-Panorama (PiPa) trong 30 năm tới. Nhượng quyền này là lần đầu tiên ở Brazil bao gồm iRAP toàn cầu ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt