Chọn trang
South Australia’s 2031 Road Safety Strategy includes Star Rating KPI

Chiến lược An toàn Đường bộ năm 2031 của Nam Úc bao gồm KPI Xếp hạng Sao

Chiến lược An toàn Đường bộ đến năm 2031 được phát hành gần đây của Nam Úc đã đặt ra một chỉ số hoạt động chính để cải thiện Xếp hạng Sao của mạng lưới đường tiểu bang, đặc biệt tập trung vào các con đường có tốc độ cao, lưu lượng lớn. Chiến lược đặt ra mục tiêu 10 năm đầy tham vọng ...
RAP Tools to Support the Global Plan

Công cụ RAP để hỗ trợ kế hoạch toàn cầu

iRAP và các đối tác của mình đã phát triển một bộ công cụ sử dụng phương pháp iRAP để hỗ trợ Kế hoạch Toàn cầu cho Thập kỷ Hành động vì An toàn Đường bộ 2021-2030, trong đó đặt ra mục tiêu giảm 50% về số người chết và bị thương trên đường. Các Công cụ RAP này cũng hỗ trợ ...
iRAP Star Rating model features in new Austroads guides to help develop sustainable network safety plans

Các tính năng của mô hình Xếp hạng sao iRAP trong các hướng dẫn mới của Austroad nhằm giúp phát triển các kế hoạch an toàn mạng bền vững

Hướng dẫn gồm hai phần nhằm mục đích giúp các nhà quản lý, quy hoạch và thiết kế đường bộ tạo ra các kế hoạch giảm thiểu tai nạn nghiêm trọng và gây tử vong, cung cấp các con đường tự giải thích và tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết định dẫn đến mạng lưới an toàn nhất. Các hướng dẫn có tựa đề “Thiết kế mặt cắt ngang đường ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt