Chọn trang

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, Abdulla Shahid, đã công nhận vai trò quan trọng của iRAP trong Thập kỷ Hành động đến năm 2030, được nêu trong một bức thư gửi đến tổ chức từ thiện sau Sự kiện hỗ trợ cho cuộc họp cấp cao về an toàn đường bộ vào tháng 12 năm 2021.

“Công việc của Chương trình đánh giá đường quốc tế sẽ rất quan trọng để phân phối trên Thập kỷ hành động thứ 2 vì an toàn đường bộ 2021-2030, ”Bức thư viết. “Tôi mong muốn bạn tiếp tục hợp tác về vấn đề này và sự tham gia tích cực của bạn trong Cuộc họp cấp cao về An toàn đường bộ toàn cầu sẽ được tổ chức từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2022.”

iRAP đang hỗ trợ hơn 22.000 đối tác và chính phủ khi họ sử dụng Kế hoạch Toàn cầu cho Thập kỷ Hành động xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động quốc gia và địa phương nhằm loại bỏ các tuyến đường có nguy cơ cao.

Ngoài ra, iRAP có được viết cho các nguyên thủ quốc gia ở mọi quốc gia kêu gọi họ tham gia tích cực, chia sẻ thành công và cam kết thực hiện Kế hoạch toàn cầu ngay từ đầu Cuộc họp cấp cao của LHQ về an toàn đường bộ. Vào ngày 30 tháng 6 và ngày 1 tháng 7, các nhà lãnh đạo trên toàn cầu sẽ tập trung tại Liên hợp quốc ở New York cho Cuộc họp dự kiến sẽ dẫn đến một quyết định chính trị nhằm giải quyết những khoảng cách và thách thức, huy động vai trò lãnh đạo chính trị, thúc đẩy đa ngành và đa sự hợp tác của các bên liên quan, và đánh giá tiến độ đạt được trong việc đạt được các mục tiêu của các mục tiêu SDG liên quan đến an toàn đường bộ.

iRAP vui mừng vì vai trò quý giá của tổ chức từ thiện đã được Tổng thống Shahid công nhận và mong muốn hỗ trợ tất cả các quốc gia làm cho những con đường và hành trình của họ an toàn hơn trong nỗ lực toàn cầu nhằm giảm một nửa số ca tử vong và thương tích trên đường vào năm 2030.

iRAP có Tình trạng tham vấn đặc biệt của ECOSOC đối với Liên hợp quốc.

Đọc thêm về:

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!