Chọn trang
Đánh giá về hai con đường có nguy cơ cao ở Ecuador do Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ ủy nhiệm sẽ thông báo IDB đầu tư vào việc ưu tiên và giám sát các cải thiện an toàn đường bộ với sự hợp tác của The Bộ Giao thông Công chính.

Dự án sẽ đánh giá 430 km hành lang El Carmen-Manta và Rio Bamba-Azoguez theo Phương pháp luận iRAP, và xây dựng năng lực địa phương trong các cơ quan đường bộ, các nhà tư vấn và nhà cung cấp địa phương thông qua hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và công nhận.

Một nhà cung cấp IDB đã hoàn thành việc mã hóa và khảo sát, trong khi iRAP sẽ thực hiện phân tích, báo cáo và cung cấp đào tạo trực tuyến cho các nhân viên Ngân hàng và Bộ.

Kết quả có thể thông báo đánh giá trong tương lai về mạng lưới đường quốc gia của Ecuador.

Theo Cơ quan Vận tải Quốc gia (ANT), Ecuador đã hứng chịu 2.894 trường hợp tử vong do giao thông đường bộ trong năm 2019 và thêm 20.000 người bị thương nặng. Kinh nghiệm ở Ecuador cho thấy rằng trong khi mạng lưới đường của nhà nước ở trạng thái tốt về chất lượng mặt đường thì cần phải cải thiện để đạt được tiêu chuẩn 3 sao trở lên.

Trong những năm gần đây, Bộ Giao thông Công chính đã xem xét nhiều kế hoạch, chương trình và chiến lược khác nhau để cải thiện an toàn đường bộ trong năm trụ cột hành động.

Vào tháng 8 năm 2017, Hiệp ước Quốc gia về An toàn Đường bộ đã được ký kết, tập hợp cam kết của các tổ chức công, tư, hành chính, tư pháp, kiểm soát và xã hội dân sự nhằm thúc đẩy, như một chính sách của Nhà nước, văn hóa an toàn đường bộ thông qua việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa và hành động ngay lập tức để giảm tử vong và thương tật do va chạm trên đường trên các tuyến đường của Ecuador.

Vào năm 2020, iRAP và IDB đã ký kết Thỏa thuận 5 năm cùng nhau hợp tác để giảm thiểu chấn thương trên đường có thể đo lường được ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe, đồng thời đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) và các Mục tiêu về Hiệu suất An toàn Đường bộ Toàn cầu của Liên hợp quốc.

Đạt được hơn 75% việc đi lại trên những con đường 3 sao trở lên ở Ecuador vào năm 2030, có thể cứu được hơn 256.600 người chết và bị thương nghiêm trọng với lợi ích là $17 cho mỗi $1 chi tiêu, theo Trường hợp kinh doanh của iRAP cho những con đường an toàn hơn.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!