Chọn trang
Các Kế hoạch mười bước cho cơ sở hạ tầng đường an toàn hơn đã được sản xuất bởi các đối tác Hợp tác về An toàn Đường bộ của Liên hợp quốc để hỗ trợ các quốc gia đang tìm cách thực hiện các sáng kiến liên quan đến Cải thiện an toàn của cơ sở hạ tầng đường bộ và mạng lưới giao thông rộng lớn hơn ”, Công ước của Liên Hợp Quốc về Giao thông Đường bộ và Biển báo và Tín hiệu Đường bộ và việc đạt được các Mục tiêu Toàn cầu 3 và 4 đã được các Quốc gia Thành viên Liên Hợp Quốc nhất trí về các con đường mới và hiện có an toàn hơn.

Mục tiêu 3 nêu rõ “đến năm 2030, tất cả các con đường mới đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho tất cả người sử dụng đường có tính đến an toàn đường bộ hoặc đạt xếp hạng ba sao trở lên”.

Mục tiêu 4 nêu rõ “đến năm 2030, hơn 75% lưu thông trên các tuyến đường hiện có là trên các tuyến đường đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho tất cả người sử dụng đường bộ có tính đến an toàn đường bộ”.

Kế hoạch Mười bước cho Cơ sở hạ tầng Đường An toàn hơn sẽ xây dựng năng lực thể chế và khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ các mục tiêu này và mở ra tiềm năng của những con đường an toàn hơn và các thành phố an toàn hơn để cứu sống con người. Với sự hỗ trợ của các cơ quan LHQ và Quỹ An toàn Đường bộ LHQ, các quốc gia có thể huy động các mối quan hệ đối tác và hợp tác quốc tế để đảm bảo rằng không có con đường một hoặc hai sao có nguy cơ cao mới nào được xây dựng và các con đường hiện có và đường phố thành phố được nhắm mục tiêu với chi phí- cách thức hiệu quả để tối đa hóa lượng đi lại trên những con đường an toàn cho tất cả người đi bộ, người đi xe đạp, xe mô tô và người ngồi trên xe.

Kế hoạch 10 bước về Cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn sẽ giúp các quốc gia đảm bảo rằng phản ứng của họ có thể tích cực đối với tất cả Báo cáo tình trạng toàn cầu trong tương lai của Tổ chức Y tế Thế giới về các phản ứng An toàn đường bộ.

Nhấp vào đây để tải xuống Kế hoạch Mười bước cho tài nguyên cơ sở hạ tầng Đường An toàn hơn

Nhấp vào đây để tải xuống gTKP Đường an toàn hơn và tờ thông tin di chuyển

 

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!