Chọn trang
Are you developing your next Road Safety Action Plan?

Bạn có đang phát triển Kế hoạch Hành động An toàn Đường bộ tiếp theo của mình không?

Cơ sở hạ tầng toàn cầu KPI hỗ trợ Kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu thập kỷ thứ 2 Thông báo gần đây của Liên hợp quốc về Thập kỷ hành động thứ 2 vì an toàn đường bộ 2021-2030 kêu gọi tất cả các quốc gia đạt được mức giảm ít nhất 50% về số ca tử vong và thương tích trên đường vào năm 2030 và đạt được .. .

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt