Chọn trang

Tờ thông tin về Phương pháp iRAP

Tờ thông tin về Phương pháp iRAP trả lời nhiều câu hỏi của mọi người về cách tiếp cận iRAP, bao gồm các chủ đề như các loại va chạm, phương trình Điểm xếp hạng sao, hiệu chuẩn mô hình và ước tính lợi ích kinh tế và chi phí. Các tờ thông tin này bổ sung cho các tờ thông tin về Yếu tố rủi ro thuộc tính đường.

Tờ thông tin 'Phương pháp iRAP' mô tả các phương pháp Xếp hạng Sao và Kế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơn, trong khi 'Các Yếu tố Rủi ro Thuộc tính Đường iRAP' mô tả các yếu tố rủi ro được sử dụng trong các mô hình.

Tờ thông tin 1: Tổng quan

Cung cấp tổng quan về các quy trình Xếp hạng Sao và Kế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơn và danh sách các tờ thông tin trong loạt bài này.

Tờ thông tin 2: Lịch sử phát triển

Cung cấp thông tin tổng quan về lịch sử phát triển Kế hoạch đầu tư của các Con đường An toàn hơn và Xếp hạng Sao.

Tờ thông tin 2a: Phiên bản mô hình

Cung cấp tổng quan về Quản lý phiên bản mô hình Kế hoạch đầu tư Xếp hạng sao và Đường an toàn hơn.

Tờ thông tin 12: Nhiều biện pháp đối phó

Mô tả cách ước tính hiệu quả của biện pháp đối phó khi được sử dụng với những biện pháp khác.

Tờ thông tin 15: Bản địa hóa mô hình

Tờ thông tin này cung cấp tổng quan về chức năng được cung cấp để bản địa hóa Xếp hạng Sao và Kế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơn.

Các yếu tố rủi ro thuộc tính đường iRAP

Tờ thông tin: Centreline Rumble Strips

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Centreline Rumble Strips.

Tờ thông tin: Độ cong

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Độ cong.

Tờ thông tin: Phân định

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp luận iRAP để Phân định.

Tờ thông tin: Cơ sở vật chất cho xe đạp

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Phương tiện dành cho Xe đạp.

Tờ thông tin: Cơ sở vật chất dành cho xe máy

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp luận iRAP cho Cơ sở vật chất dành cho xe máy.

Tờ thông tin: Lớp

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp luận iRAP cho Cấp.

Tờ thông tin: Loại giao lộ

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp luận iRAP cho Loại giao lộ.

Tờ thông tin: Kênh giao nhau

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp luận iRAP cho Kênh giao lộ.

Tờ thông tin: Chất lượng Giao lộ

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp luận iRAP cho Chất lượng Giao lộ.

Tờ thông tin: Chiều rộng làn đường

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Chiều rộng làn đường.

Tờ thông tin: Loại trung vị

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp luận iRAP cho Loại trung bình.

Tờ thông tin: Số làn đường

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Số làn đường.

Tờ thông tin: Tốc độ vận hành

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Tốc độ vận hành và Tốc độ trung bình.

Tờ thông tin: Chiều rộng vai lát

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Chiều rộng vai lát đá.

Tờ thông tin: Tiện ích dành cho người đi bộ qua đường

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp luận iRAP cho các phương tiện dành cho người đi bộ qua đường.

Tờ thông tin: Chất lượng người đi bộ qua đường

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp luận iRAP cho Chất lượng người đi bộ qua đường.

Tờ thông tin: Đấu kiếm cho người đi bộ

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Hàng rào dành cho người đi bộ.

Tờ thông tin: Điểm truy cập tài sản

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp luận iRAP cho Điểm truy cập thuộc tính.

Tờ thông tin: Chất lượng của đường cong

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Chất lượng của đường cong.

Tờ thông tin: Tình trạng đường

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Tình trạng đường.

Tờ thông tin: Mức độ nghiêm trọng bên đường - Đối tượng

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Mức độ nghiêm trọng bên đường - Đối tượng.

Tờ thông tin: Mức độ nghiêm trọng bên đường - Khoảng cách

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Mức độ nghiêm trọng của lề đường - Khoảng cách.

Tờ thông tin: Cảnh báo Khu vực Trường học

Bao gồm phạm vi cảnh báo trước được cung cấp cho các trường học.

Tờ thông tin: Đường dịch vụ

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp luận iRAP cho Đường dịch vụ.

Tờ thông tin: Shoulder Rumble Strips

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Shoulder Rumble Strips.

Tờ thông tin: Cung cấp vỉa hè

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp luận iRAP cho việc Cung cấp vỉa hè.

Tờ thông tin: Hạn chế khoảng cách nhìn

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP để Hạn chế khoảng cách tầm nhìn.

Tờ thông tin: Chống trượt / Grip

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Khả năng chống trượt / Độ bám.

Tờ thông tin: Quản lý tốc độ / Làm dịu giao thông

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp luận iRAP để Quản lý tốc độ / Làm dịu giao thông.

Tờ thông tin: Đèn đường

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Chiếu sáng đường phố.

Tờ thông tin: Bãi đậu xe

Mô tả các yếu tố rủi ro thuộc tính đường được sử dụng trong phương pháp iRAP cho Bãi đậu xe.

Tờ thông tin: Danh sách tham khảo đầy đủ

Cung cấp danh sách đầy đủ các trích dẫn được sử dụng trong việc lựa chọn các yếu tố rủi ro thuộc tính đường iRAP.

Cập nhật mô hình

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này