Selecteer een pagina

Factsheets over de iRAP-methodologie

De factsheets van de iRAP Methodologie beantwoorden veel van de vragen die mensen hebben over de iRAP-aanpak, en behandelen onderwerpen als soorten ongevallen, vergelijkingen van sterrenscores, modelkalibratie en schatting van economische voordelen en kosten. Deze factsheets vormen een aanvulling op de factsheets over wegkenmerkenrisicofactoren.

De factsheets 'iRAP Methodology' beschrijven de methodologieën voor Star Rating en Safer Roads Investment Plan, terwijl de factsheets 'iRAP Road Attribute Risk Factors' de risicofactoren beschrijven die in de modellen worden gebruikt.

Factsheet 1: Overzicht

Biedt een overzicht van de Star Rating en Safer Roads Investment Plan-processen en een lijst met factsheets in de serie.

Factsheet 2: Ontwikkelingsgeschiedenis

Biedt een overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van het Star Rating and Safer Roads Investment Plan.

Factsheet 2a: Modelversies

Biedt een overzicht van het modelversiebeheer van Star Ratings en Safer Roads Investment Plan.

Factsheet 3: Wegkenmerken

Geeft een overzicht van de wegkenmerken die zijn opgenomen in iRAP-beoordelingen.

Factsheet 8: Gladde sterbeoordelingen

Biedt een overzicht van het proces dat wordt gebruikt om sterbeoordelingen te verbeteren.

Factsheet 9: Uitgewerkt voorbeeld van sterrenwaardering

Bevat een uitgewerkt voorbeeld van de manier waarop sterbeoordelingen worden berekend.

Factsheet 10: Schatting en kalibratie van ongevallen

Beschrijft hoe het aantal slachtoffers wordt geschat en modellen worden gekalibreerd.

Factsheet 11: Tegenmaatregelen

Beschrijft de verkeersveiligheidsmaatregelen die in de methodologie worden gebruikt.

Factsheet 12: Meerdere tegenmaatregelen

Beschrijft hoe de effectiviteit van een tegenmaatregel wordt geschat wanneer deze samen met anderen wordt gebruikt.

Factsheet 13: Economische analyse

Beschrijft de economische analyse die wordt gebruikt om prioriteit te geven aan opties voor tegenmaatregelen.

Factsheet 14: Sterbeoordelingen voor scholen

Beschrijft het achtergrondonderzoek en de ontwikkeling in verband met de Star Rating for Schools-methodologie.

Factsheet 15: Modellokalisatie

Deze factsheet biedt een overzicht van de functionaliteit die wordt geboden om de Star Rating en Safer Roads Investment Plans te lokaliseren.

iRAP Risicofactoren voor wegkenmerken

Informatieblad: Rumble Strips op de middellijn

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor Centreline Rumble Strips.

Factsheet: Kromming

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor Curvature.

Factsheet: Afbakening

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor afbakening.

Factsheet: Voorzieningen voor fietsen

Beschrijft de wegattribuutrisicofactoren die worden gebruikt in de iRAP-methodiek voor Voorzieningen voor Fietsen.

Factsheet: Voorzieningen voor motorfietsen

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor voorzieningen voor motorfietsen.

Factsheet: cijfer

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor Grade.

Factsheet: Kruispunttype

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor kruispunttype.

Factsheet: Kanalisatie van kruispunten

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor kruispuntkanalisatie.

Factsheet: Kruispuntkwaliteit

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor kruispuntkwaliteit.

Factsheet: Rijstrookbreedte

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor rijstrookbreedte.

Factsheet: Mediaantype

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor mediaantype.

Factsheet: Aantal rijstroken

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor het aantal rijstroken.

Factsheet: Bedrijfssnelheid

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor operationele snelheid en gemiddelde snelheid.

Factsheet: Verharde schouderbreedte

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor verharde schouderbreedte.

Factsheet: Oversteekvoorzieningen voor voetgangers

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor oversteekplaatsen voor voetgangers.

Factsheet: Kwaliteit van zebrapaden

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor de kwaliteit van oversteekplaatsen voor voetgangers.

Factsheet: Voetgangershekwerk

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor voetgangersafrastering.

Factsheet: Toegangspunten voor eigendommen

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor eigendomstoegangspunten.

Factsheet: Kwaliteit van de curve

Beschrijft de wegattribuutrisicofactoren die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor Quality of Curve.

Factsheet: Wegconditie

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor wegconditie.

Factsheet: Ernst langs de weg – voorwerp

Beschrijft de wegattribuutrisicofactoren die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor ernst langs de weg – object.

Factsheet: Ernst langs de weg – afstand

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor ernst langs de weg – afstand.

Factsheet: Waarschuwing voor schoolzones

Omvat het bereik van waarschuwingen vooraf voor scholen.

Factsheet: Serviceweg

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor servicewegen.

Factsheet: Schouder-rumblestrips

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor schouder-rumblestrips.

Factsheet: Trottoirvoorziening

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor trottoirvoorziening.

Factsheet: Beperking van gezichtsafstand

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor zichtafstandsbeperking.

Factsheet: Stroefheid / Grip

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor stroefheid/grip.

Factsheet: Snelheidsbeheersing/Verkeerskalmerend

Beschrijft de risicofactoren voor wegattributen die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor snelheidsbeheer/verkeersrust.

Factsheet: Straatverlichting

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor straatverlichting.

Factsheet: Voertuigparkeren

Beschrijft de risicofactoren voor wegkenmerken die worden gebruikt in de iRAP-methodologie voor voertuigparkeren.

Factsheet: Volledige referentielijst

Biedt een volledige lijst met citaten die zijn gebruikt bij de selectie van risicofactoren voor iRAP-wegkenmerken.

Modelupdates

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit