Chọn trang

Phân tích những thay đổi về tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng đối với các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng đường bộ điển hình

 Tải xuống Nghiên cứu này do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu ủy quyền. Báo cáo gồm hai phần, phần đầu tiên cung cấp đánh giá về những gì đã biết về tỷ lệ va chạm và ảnh hưởng của các biện pháp đối phó với tỷ lệ va chạm, phần thứ hai mô tả ...

Báo cáo hội nghị iRAP 2016 - Phát triển Kế hoạch Đầu tư Hành lang Đường An toàn hơn ở Ukraine (Đại hội Cơ sở Hạ tầng Đường bộ Châu Âu)

 Tải xuống Nhấp vào biểu tượng tệp ở trên để tải tệp xuống. Báo cáo hội nghị iRAP 2016 - Phát triển Kế hoạch Đầu tư Hành lang Đường An toàn hơn ở Ukraine (Đại hội Cơ sở Hạ tầng Đường bộ Châu Âu - 2016)

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt