Chọn trang

Tải xuống

Nghiên cứu này do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu ủy quyền. Báo cáo gồm hai phần, phần đầu cung cấp đánh giá về những gì đã biết về tỷ lệ va chạm và ảnh hưởng của các biện pháp đối phó với tỷ lệ va chạm, phần thứ hai mô tả cách tiếp cận mô hình hóa để ước tính hiệu quả của các biện pháp đối phó khi chúng được sử dụng kết hợp.
Nhấp vào biểu tượng tệp ở trên để tải tệp xuống.
Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!