Chọn trang

Malawi mới Chiến lược An toàn Đường bộ Quốc gia 2022-2030 bao gồm việc hoàn thành Kiểm tra An toàn Đường bộ cho tất cả các con đường mới và phải đạt được Xếp hạng iRAP tối thiểu 3 sao cho tất cả người tham gia giao thông.

Bộ trưởng Bộ Giao thông và Công chính Jacob Hara đã đưa ra Chiến lược tại Chikwawa vào ngày 8 tháng 12 để kỷ niệm Ngày An toàn Đường bộ Châu Phi và cho biết Chiến lược này sẽ giúp chỉ đạo hành động nhằm cải thiện an toàn đường bộ ở nước này.

“Chiến lược này phù hợp với Thập kỷ hành động thứ hai nhằm mục đích giảm 50% tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ và thương tích nghiêm trọng vào năm 2030 theo kế hoạch toàn cầu. Đối với tất cả các bên liên quan, tôi nói hãy để Chiến lược An toàn Đường bộ Quốc gia trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động của bạn chứ không chỉ là một cuốn sách nhỏ.” Bộ trưởng Hara nói.

iRAP đang hoạt động với Bộ Giao thông và Công trình Công cộng Cộng hòa Malawi (MTPW), tổ chức phi chính phủ địa phương Tổ chức Cảnh báo An toàn Đường bộ (RoSAF) và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) nhằm cải thiện an toàn cơ sở hạ tầng đường bộ trong nước.

Chúng tôi chúc mừng Chính phủ Malawi về Chiến lược và ưu tiên đảm bảo an toàn 3 sao trở lên cho tất cả người tham gia giao thông và mong muốn được hỗ trợ các đối tác địa phương và quốc tế trong việc thực hiện chiến lược này.

Tải xuống chiến lược ĐÂY

Đọc thêm về công việc của iRAP ở Malawi ĐÂY

Dựa theo Trình khám phá thông tin chi tiết về an toàn của iRAP, việc đạt được Mục tiêu 4 của Liên Hợp Quốc về hơn 75% lượt đi lại trên đường 3 sao trở lên cho tất cả người tham gia giao thông ở Malawi vào năm 2030 sẽ cứu được ước tính 2.473 mạng sống mỗi năm và 544.012 trường hợp tử vong và thương tích nghiêm trọng trong vòng 20 năm xử lý đường bộ với lợi ích kinh tế là $3,1 tỷ USD – $15,40 cho mỗi $1 chi tiêu.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!