Chọn trang

Bất chấp những kiến thức và công cụ miễn phí để nâng cao mức độ an toàn của các thiết kế đường, những con đường 1 và 2 sao không an toàn vẫn đang được xây dựng hàng ngày. Tuy nhiên, một Nhóm tư vấn các nhà thiết kế đường toàn cầu mới đang hướng tới mục tiêu cứu sống bằng cách cải tiến phần mềm và đào tạo trên toàn thế giới để đảm bảo các con đường được thiết kế an toàn ngay từ đầu.

Trước khi thiết kế đường rời khỏi bàn của kỹ sư, với việc bao gồm Đánh giá sao, có thể định lượng được độ an toàn của nó và số lượng người tử vong và thương tích nghiêm trọng mà con đường sẽ yêu cầu khi được xây dựng. Điều quan trọng là, có thể thực hiện sớm các cải tiến để cứu mạng người, cân nhắc giữa chi phí và lợi ích của các biện pháp đối phó, và tác động của tốc độ, nhằm tối đa hóa độ an toàn.

Thế giới đang kêu gọi thiết kế đường an toàn

Các Kế hoạch toàn cầu, được phát triển bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các ủy ban khu vực của Liên hợp quốc và các đối tác trong Hợp tác An toàn Đường bộ của Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ Thập kỷ Hành động vì An toàn Đường bộ 2021-2030, bao gồm mục tiêu đầy tham vọng là ngăn chặn ít nhất 50% ca tử vong do giao thông đường bộ và chấn thương vào năm 2030.

Kế hoạch Toàn cầu bao gồm một mục tiêu: “Đến năm 2030, tất cả các con đường mới đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho tất cả người sử dụng đường có tính đến an toàn đường bộ hoặc đạt xếp hạng ba sao trở lên”và khuyến khích các quốc gia:

  • Chỉ định tiêu chuẩn kỹ thuật và mục tiêu xếp hạng sao cho tất cả các thiết kế liên quan đến từng người sử dụng đường và tiêu chuẩn thực hiện an toàn mong muốn tại vị trí đó.
  • Thực hiện đánh giá an toàn đường bộ trên tất cả các đoạn đường mới (từ tiền khả thi đến thiết kế chi tiết) và hoàn thành đánh giá bằng cách sử dụng các chuyên gia độc lập và được công nhận để đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu ba sao trở lên cho tất cả người tham gia giao thông.

Xếp hạng sao cho kiểu dáng

Xếp hạng sao cho kiểu dáng (SR4D) là một quá trình và chương trình dựa trên bằng chứng về các ứng dụng được thông báo bởi Phương pháp luận iRAP cho phép đo lường khách quan và cải thiện mức độ an toàn đường bộ 'được xây dựng trong' thiết kế đường dành cho người ngồi trên xe, người đi xe máy, người đi bộ và người đi xe đạp trước khi khởi công các công trình dân dụng.

Tầm nhìn của SR4D là mọi thiết kế đường đều có Xếp hạng sao.

SR4D rất cần thiết để hỗ trợ các quốc gia đạt được Mục tiêu 3 về Hiệu suất An toàn Đường bộ Toàn cầu của Liên hợp quốc, nhằm đảm bảo tất cả các con đường mới được xây dựng theo tiêu chuẩn 3 sao hoặc tốt hơn cho tất cả người tham gia giao thông.

Để biết thêm thông tin về cách xây dựng năng lực tổ chức để thiết kế đường an toàn hơn, Xếp hạng sao cho Kiểu dáng, Ứng dụng web miễn phí, đào tạo và cách đưa Mục tiêu xếp hạng sao vào quá trình đấu thầu, hãy truy cập https://irap.org/star-rating-for-designs/

Bạn có thể giúp như thế nào

Nhóm tư vấn các nhà thiết kế đường SR4D sẽ tập hợp các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới trong khu vực tư nhân và nhà nước để cung cấp quan điểm của nhà thiết kế đường về sự phát triển của chương trình và công cụ SR4D, cũng như cách thức tác động lên quy mô có thể đạt được trên toàn cầu.

Tư vấn và phản hồi sẽ được thu thập về quy trình thiết kế đường và cách sử dụng phần mềm, tính hiệu quả của các công cụ SR4D và nhu cầu phát triển, đào tạo và công nhận, và thông tin liên lạc, để cải thiện việc cung cấp trên toàn thế giới.

Các đề cử được mời từ các nhà thiết kế quan tâm đến việc tham gia Nhóm tư vấn đây trước ngày 8 tháng 4.

Arup và SR4D: Hợp tác cho Thiết kế Led Outcome

Arup, với 16.000 nhà thiết kế và nhân viên làm việc trên 35 quốc gia, đã và đang sử dụng SR4D để cải thiện độ an toàn của các thiết kế đường của khách hàng và chiến lược công ty của họ về Thiết kế Led Outcome gắn với Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và Mục tiêu Hiệu suất An toàn Đường bộ Toàn cầu của LHQ.

Theo Chris Furneaux, Phó Giám đốc của Arup, “Xếp hạng Sao cho Kiểu dáng cung cấp một xác minh độc lập về xếp hạng [an toàn]. nó cung cấp một cái gì đó mà mọi người có thể hiểu và có thể định lượng được cũng như nhất quán trong một khu vực, quốc gia hoặc toàn cầu. ”

Xem video để nghe thêm:

Quan tâm đến các bản cập nhật tiến độ?

Bạn không muốn tham gia Nhóm tư vấn các nhà thiết kế đường SR4D nhưng muốn theo sát các hoạt động và tiến độ để cải thiện mức độ an toàn và Xếp hạng sao của các Thiết kế đường? Đăng ký Nhóm sở thích SR4D chung đây (lưu ý những người được đề cử của Nhóm tư vấn sẽ ngay lập tức được chỉ định cho Nhóm lợi ích và có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào).

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!