Chọn trang

Người Colombia Cơ quan An toàn Đường bộ Quốc gia đang vận hành đánh giá iRAP trên 20.000 km mạng lưới đường bộ quốc gia.

Các cuộc đấu thầu được mời từ các công ty đủ điều kiện và Nhà cung cấp được công nhận iRAP thực hiện việc thu thập và mã hóa mạng chính và các tuyến quan tâm của mạng thứ cấp quốc gia bằng cách sử dụng Phương pháp luận iRAP.

Thông tin thêm có thể được tìm thấy đây.

Cơ quan An toàn Đường bộ Quốc gia là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc áp dụng chính sách công của Chính phủ Quốc gia và tìm cách ngăn ngừa, giảm thiểu và kiểm soát tai nạn giao thông đường bộ thông qua các hành động hành chính, giáo dục và hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và hội nhập.

Vào năm 2022, Cơ quan đặt mục tiêu đánh giá và dẫn đầu trong chính sách an toàn giao thông đường bộ bằng cách tự định vị mình như một công cụ hữu hình trong việc ngăn ngừa tai nạn giao thông đường bộ, thông qua tính bền vững trong các hành động, kế hoạch và kiểm soát, phù hợp với sự phát triển của công nghệ và tinh thần đồng đội.

Theo Công cụ dữ liệu lớn Vaccines for Roads của iRAP, gần 100.000 người thiệt mạng hoặc bị thương nặng trong các vụ va chạm trên đường mỗi năm ở Colombia.

Việc đạt được Mục tiêu 3 và 4 của LHQ cho hơn 75% di chuyển trên những con đường 3 sao trở lên cho tất cả những người tham gia giao thông trong cả nước vào năm 2030 giúp cứu sống 660.939 mạng người mỗi năm với lợi ích kinh tế là$69,3 tỷ USD - $10 cho mỗi $1 chi tiêu .

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!