Selecteer een pagina

RAP in Europa

Op 7 november zette de Algemene Vergadering van EuroRAP een historische stap en stemde unaniem voor de ontbinding van de EuroRAP-entiteit. Na 21 jaar bestaan wordt het RAP-programma in Europa nu geïntegreerd in iRAP, de International Road Assessment Programme.

Leden van EuroRAP hebben een belangrijke rol gespeeld bij het leggen van de basis en de inspiratie voor het Mondiale Programma, dat nu in bijna alle landen actief is 130 landen.

Tegenwoordig zullen RAP-partners in heel Europa dankzij deze integratie profiteren van een gestroomlijnd bestuur en een productiever gebruik van donor- en partnermiddelen.

De integratie heeft geen invloed op de manier waarop u gebruik kunt maken van de iRAP-tools, -methodologie en -bronnen die al op grote schaal in de regio worden gebruikt. Deze zullen vrij beschikbaar blijven, zoals ze momenteel wereldwijd zijn, ten behoeve van iedereen op het gebied van de verkeersveiligheid. Het allerbelangrijkste is dat de integratie gebruik maakt van de gevestigde organisatiestructuur van iRAP, gevormd rond innovatie en ontwikkeling, programmaondersteuning en levering van strategische projecten.

Hoe veilig zijn de Europese wegen en de business case voor veiligere wegen?

De iRAP Veiligheidsinzichtenverkenner werpt een licht op de ware omvang van verkeersongevallen, de veiligheid van de wegen in de wereld en de positieve impact die met investeringen kan worden gemaakt.

Waar wij werken

Europese programma's en projecten zijn inmiddels uitgevoerd door 38 landen in Europa.

Europa-team

Olivera Rozi

iRAP Safer Journeys Lead voor Europa
Klik om te e-mailen

Samar Aboeraad

iRAP Specialist Veiliger Reizen voor Europa
Klik om te e-mailen

Europees Instituut voor Road Assessment
Bezoek website

Marko Sevrović

Senior Verkeersveiligheidsdeskundige,
Europees Instituut voor Road Assessment

Klik om te e-mailen

Alenka Volk

Manager financiële projectondersteuning,
Europees Instituut voor Road Assessment

Klik om te e-mailen

Europese projecten

Presentatie van een selectie van grote projecten in meerdere landen die in de loop van de tijd in Europa hebben plaatsgevonden. Onder leiding van diverse partners in Europa.

Laatste nieuws uit Europa

PHOEBE ontwikkelt modellen en simulaties voor veiligere stedelijke omgevingen

Het PHOEBE-project heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met de voltooiing van het op te leveren rapport 'Nieuwe en verbeterde modellen/simulatieomgevingen en gebruikersondersteunend materiaal (bètared.)'. Ontwikkeling heeft kwetsbare weggebruikers benadrukt als de hoeksteen van veilige...

PHOEBE Brussels Meeting deelt de voortgang met de Europese Commissie

Het PHOEBE Consortium kwam vorige week in Brussel bijeen om projectplannen te bevorderen en de Europese Commissie op de hoogte te houden tijdens een tweedaagse uitwisseling van elf toonaangevende partners in de sector. Het door de EU gefinancierde project 'Predictive Approaches for Safer Urban Environment' (PHOEBE) heeft tot doel de...

ELABORATOR lanceert in Europa

ELABORATOR-partners verzamelen zich voor Consortium Meeting in Kopenhagen in juni De afgelopen weken is het ELABORATOR Project erg druk geweest met de nieuwste Consortium Meeting in Kopenhagen en presentaties in heel Europa op Velo-city 2024, Eurocities Mobility Forum, 2e...

Capaciteitsopbouw voor veiligere wegen in Estland en Letland

In mei werd in Tallinn een eendaagse iRAP-training gegeven voor de Estse en Letse wegautoriteiten die hielpen bij het opbouwen van capaciteit in de landen en de Baltische regio voor veiligere wegen. De resultaten van het eerste Star Rating-proefproject van Estland werden gedeeld, waardoor...

Samenvatting van het evenement: ITF-top 2024 in Leipzig

De ITF Summit on Greening Transport: Keeping Focus in Times of Crisis 2024 vond vorige maand plaats in Leipzig, Duitsland. Het was de jaarlijkse top van het International Transport Forum, die fungeerde als 's werelds grootste bijeenkomst van ministers van Transport en een vooraanstaande mondiale...

Bezoek ons op de ITF Summit 2024 in Leipzig!

De ITF Summit on Greening Transport: Keeping Focus in Times of Crisis 2024 vindt deze week plaats in Leipzig, Duitsland. De jaarlijkse top van het International Transport Forum is 's werelds grootste bijeenkomst van ministers van Transport en het belangrijkste mondiale transportbeleid...

Verkeersveiligheid voor iedereen: hoe het PHOEBE-project de verkeerssimulatie verbetert om de veiligheid van de infrastructuur te voorspellen

Artikel- en beeldcredits: Marcel Sala, PhD-transportingenieur, Aimsun Onze PHOEBE-projectpartner Aimsun deelt deze update over de projectvoortgang en hoe veiligheidsbeoordelingen worden aangepakt in Aimsun-simulatieoplossingen. Ruim 20.000 verkeersdoden...

ELABORATOR publiceert Inclusieplan om inclusieve stedelijke mobiliteitsoplossingen te stimuleren

ELABORATOR, een toonaangevend initiatief op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit, heeft zijn langverwachte Inclusion Plan uitgebracht, wat een cruciale stap voorwaarts betekent in de zoektocht naar inclusieve en klimaatneutrale steden. Dit uitgebreide document schetst strategieën om...

25.000 km aan crashrisicokaarten voor Spanje vrijgegeven

De RACC Mobility Club en Real Automóvil Club de España (RACE) hebben hun 20e editie van de jaarlijkse Crash Risk Mapping van het Spaanse wegennet gepresenteerd. Voor het eerst in zes jaar zijn de delen van het State Highway Network met een "hoog risico" op ernstige of...

Een boost van £ 38 miljoen voor veiligere wegen in heel Engeland

£38,3 miljoen overheidsinvesteringen om de verkeersveiligheid op 17 van de meest risicovolle wegen van het land, van Devon tot Durham, te verbeteren. Weggebruikers in heel Engeland zullen nu profiteren van veiligheidsverbeteringen op 99 wegen, onderdeel van de £185,8 miljoen investering om meer dan 2.600...

Europese trends – uitdagingen en kansen

Tussen 2001 en 2010 is het aantal verkeersdoden in de EU met 43% gedaald, en tussen 2010 en 2018 met nog eens 21%. Recente gegevens voor 2019-2020 laten een daling van het aantal verkeersdoden met 17% zien. In 2020 waren er echter nog steeds 42 verkeersdoden per miljoen inwoners van de EU (Bron: ETSC). Dit is een onaanvaardbare en onnodige menselijke en sociale prijs voor mobiliteit. De jaarlijkse kosten van verkeersongevallen in de EU worden in een nieuwe studie geschat op ongeveer 280 miljard euro, wat overeenkomt met ongeveer 2% van het bbp5. Bijna de helft van de verkeersslachtoffers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers, 25 %'s reden op twee wielen (14 %-motorrijders, 8 %-fietsers en 3 %-bromfietsers) en 21 %'s waren voetgangers. Uit de verdeling van de dodelijke slachtoffers blijkt ook dat 8 % zich voordeed op snelwegen, 37 % in stedelijke gebieden en 55 % op landelijke wegen. Verkeersdoden en -gewonden zijn voorspelbaar en te voorkomen. Op onverdeelde wegen vallen frontaal dodelijke slachtoffers. Doden als gevolg van een run-off road komen voor op plekken waar de bermen meedogenloos zijn. Doden onder voetgangers gebeuren daar waar trottoirs ontbreken, er geen veilige oversteekmogelijkheden zijn of de snelheid niet passend is.

 

EU en mondiale afstemming

In mei 2018 presenteerde de Commissie, in de context van het derde en laatste ‘mobiliteitspakket’, een gemeenschappelijk kader voor de verkeersveiligheid voor de periode 2021-2030, waarin werd herinnerd aan de langetermijndoelstelling van de EU om in 2018 zo dicht mogelijk bij nul dodelijke slachtoffers te komen. wegvervoer in 2050 ('Vision Zero').

Als onderdeel van het derde ‘Europa in beweging’-pakket heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG inzake het veiligheidsbeheer van wegeninfrastructuur, waarvan de algemene doelstelling het verminderen van zowel dodelijke als ernstige gewonden is door het verbeteren van de veiligheid prestaties van de wegeninfrastructuur.

De VN-lidstaten zijn twaalf mondiale prestatiedoelstellingen voor verkeersveiligheid overeengekomen om actie over de hele wereld te stimuleren.

 

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit