Selecteer een pagina

Innovatieworkshops


De iRAP Innovation Workshop, die jaarlijks wordt gehouden, is een evenement dat alleen op uitnodiging toegankelijk is en dat beleids- en technische leiders samenbrengt met investeringsexperts en mensen met het vermogen om veranderingen door te voeren en wegen met een hoog risico te elimineren.

Het omvat wereldleiders die samen een belangrijke rol zullen spelen bij het garanderen dat veiligere infrastructuur en veiliger voertuigen hun potentieel benutten bij het creëren van een veilig weg- en transportsysteem.

Nu, in het 10e jaar, zijn eerdere innovatieworkshops gehouden in Zweden, de VS, Australië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en online.

Innovatieworkshop 2023

De Innovatieworkshop 2023 wordt gehouden van 5-6 oktober 2023 in het Praagse Congrescentrum, Tsjechië. Deze wordt gehouden in samenwerking met de XXVIIe Wereldwegencongres van 2-6 oktober georganiseerd door PIARC (World Road Association) en de Czech Road Society, ondersteund door het Ministerie van Transport van de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Road Association.

De Innovation Workshop, die nu voor de tiende keer wordt gehouden, zal een tweedaags evenement zijn voor geregistreerde afgevaardigden van het World Road Congress. Met het thema ‘Veiliger wegen voor mens en planeet’ zullen presentaties en discussies innovaties verkennen op het gebied van leiderschap, data, investeringsplanning en financiering van wegenbureaus die kunnen worden gebruikt om veranderingen door te voeren en de toekomst te verwezenlijken. Globaal Plan voor het Decennium van Actie voor Verkeersveiligheid 2021-2030 en de Overeenkomst van Parijs.

Verkeersveiligheid is van cruciaal belang voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Verkeersongevallen blijven wereldwijd de grootste doodsoorzaak onder jongeren en de transportsector produceert ongeveer 25% aan door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot. Innovatief beleid, instrumenten en actie zijn nodig om de internationale en nationale doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid en duurzaam vervoer te verwezenlijken door middel van oplossingen die zowel de mens als de planeet ten goede komen. Het bevorderen van actieve mobiliteit is van cruciaal belang voor het koolstofvrij maken van stedelijke mobiliteit. Maar naarmate meer mensen overstappen op duurzame vervoerswijzen zoals lopen en fietsen, neemt de blootstelling aan conflicten met grote, snelle voertuigen toe. Het is daarom van essentieel belang dat de veiligheid van alle weggebruikers centraal staat in de vervoersplanning en het vervoersbeleid. Beleidsexperts omarmen de Safe System-principes ter ondersteuning van de Vision Zero-doelen en het potentieel voor vijfsterrengebruikers in vijfsterrenvervoerswijzen op vijfsterrenwegen met veilige snelheden om het raamwerk te bieden waarin dit kan gebeuren.

De iRAP Innovation Workshop 2023 zal leiders en experts op het gebied van innovatie, beleid, technologieën en investeringen op het gebied van verkeersveiligheid van over de hele wereld samenbrengen. Daarnaast hebben deelnemers die voor het congres zijn geregistreerd toegang tot de meer dan 60 technische sessies, workshops en foresight-sessies, evenals het congresdiner en netwerkmogelijkheden met meer dan 40 ministers, 3.500+ afgevaardigden en 300 exposanten uit 120 landen.

Het aantal zitplaatsen is strikt beperkt!

Voor meer informatie:

  • Bekijk de line-up van de sprekers en download het Innovation Workshop Program hier
  • Om u aan te melden voor de workshop klikt u op hier.
  • Voor meer informatie over het World Road Congress en om u ervoor te registreren, gaat u naar https://www.wrc2023prague.org/. Let op: de Innovation Workshop en het World Road Congress hebben afzonderlijke registratieprocessen en u moet zich voor beide evenementen afzonderlijk registreren.

 

Innovatieworkshop 2021

De iRAP Innovation Workshop 2021 werd gehouden op 7 en 14 oktober 2021 en trok 1.314 registraties uit 124 landen. Het tweedelige online evenement met als thema ‘Data-Driven Innovation to Halve Road Fatalities and Injuries by 2030’ bracht leiders op het gebied van innovatie, AI, beleid, techniek en verkeersveiligheid samen met investeringsexperts, met het vermogen om veranderingen door te voeren en het elimineren van risicovolle wegen.

Big data en kunstmatige intelligentie kunnen een leidende rol spelen bij het opbouwen van de sociale en economische business case voor veiligere wegen en het creëren van de schaal van verandering die nodig is om miljoenen levens te redden.

Het evenement werd mede georganiseerd door Regional Road Safety Observatories (RRSO) in Afrika (ARSO), Aziatisch-Pacifisch (APRSO), Ibero-Amerika (OISEVI), Europa (ERSO), Westelijke Balkan (WBRSO) en Observatorium voor verkeersveiligheid van het Oostelijk Partnerschap (EaP).

Voor een samenvatting van dit evenement klikt u op hier

Innovatieworkshop 2020

De Innovatieworkshop 2020 werd gehouden op 17 – 18 februari 2020, als officieel pre-evenement van de 3e mondiale ministeriële conferentie over verkeersveiligheid. Het werd mede georganiseerd door iRAP, de Internationaal transportforum En Mondiale verkeersveiligheidsfaciliteit van de Wereldbank, met steun van Britse hulp en de Stichting FIA. De workshop bracht 140 voorstanders van verkeersveiligheid, experts en belanghebbenden uit 32 landen over de hele wereld samen.

Met het thema “Het bereiken van de VN-verkeersveiligheidsdoelstellingen tegen 2030” werd in presentaties onderzocht hoe innovatie op het gebied van planning, ontwerp, financiering, verbetering van wegen en het delen van succes kan helpen de mondiale structuur te creëren die nodig is om de VN-mondiale verkeersveiligheidsdoelstellingen 3 en 4 te verwezenlijken. de kracht van big data benutten om levens te redden, veiliger steden en reizen te creëren voor kwetsbare weggebruikers, en investeringen veilig te stellen voor impact op schaal.

Voor een samenvatting van dit evenement klikt u op hier

Vision Zero & Innovatieworkshop 2018

De Vision Zero en Innovatieworkshop 2018 werd gehost door iRAP, Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Wereldbronnen Instituut (WRI) van 28-29 november 2018 in het IDB Bank Cultural Center in Washington DC, VS. Met de aankondiging van de Global Road Safety Targets van de VN en de katalytische actie en impact die nodig zijn als onderdeel van de oprichting van het UN Road Safety Trust Fund, zullen partnerschappen en innovatie op het gebied van financiering, planning, ontwerp en levering van transportdiensten wereldwijd essentieel zijn om te voldoen aan de verwachtingen van de VN. 'Visie Nul'. De workshop van 2018 concentreerde zich op veiliger steden, Vision Zero en iRAP-innovatie, beleidsleiderschap en de VN-doelstellingen, mondiale casestudies van succes, verkeersveiligheidsmetrieken en de verkeersveiligheidsobservatoria, innovatiepartnerschappen voor de toekomst (steden, big data, ontwerpen en licht Data), Veiliger wegen door beleid en ontwerp, en innovatie op het gebied van gezondheidszorg, verzekeringen en verkeersveiligheidsinvesteringen.

Voor een samenvatting van dit evenement klikt u op hier

iRAP Innovatieworkshop 2017

De iRAP Innovation Workshop 2017 werd gehouden van 8-10 november op de Automotive Campus in Helmond, Nederland. Het evenement, georganiseerd door EuroRAP en de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (ANWB), met steun van de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), de FIA Foundation en het Verkeersveiligheidsfonds, had als thema: De transitie naar geautomatiseerde voertuigen aanpakken. 

Lees verder

iRAP Innovatieworkshop 2016

De iRAP Innovation Workshop 2016 werd gehouden op het hoofdkantoor van de Wereldbank in Washington DC, VS. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN stellen de uitdaging om het aantal verkeersdoden en -gewonden tegen 2020 te halveren (Doel 3.6) en om veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame transportsystemen voor iedereen te verwezenlijken (Doel 11.2) en verbonden mensen en producten via infrastructuur ter ondersteuning economische ontwikkeling en menselijk welzijn (Doelstelling 9.1). Met nog vier jaar te gaan tot 2020 onderzocht de workshop innovatie op het gebied van leiderschap, beleid, technologie, implementatie en financiering om de SDG's van de VN te verwezenlijken.

Lees verder

iRAP Innovatieworkshop 2015

De iRAP Innovation Workshop 2015, gehouden in het Royal Horseguards Hotel, Londen, VK, bood een platform voor partners die iRAP-tools gebruikten en voor degenen die betrokken zijn bij de veiligheid van wegeninfrastructuur in bredere zin, om hun kennis snel aan elkaar over te dragen via wederzijdse ondersteuning en vriendschappelijke concurrentie . De workshop had tot doel een katalysator te zijn voor innovatie, investeringen, schaal- en capaciteitsopbouw om de doelstelling om het aantal verkeersdoden terug te brengen tot minder dan 600.000 per jaar haalbaar te maken.

Lees verder

iRAP Innovatieworkshop 2014

De derde innovatieworkshop van iRAP werd gehouden op het hoofdkantoor van ARRB in Melbourne, Australië. De workshop werd georganiseerd door AusRAP-leiders The Australian Automobile Association (AAA), Royal Automobile Club of Victoria (RACV), Australian Road Research Board (ARRB), Transport Accident Commission (TAC) en VicRoads. Een verzameling van 32 presentaties uit de workshop behandelde onderwerpen als sterbeoordelingen van wegen, upgrades voor en na, gericht wegenonderhoud om de veiligheid te verbeteren en sondegegevens van mobiele telefoons voor verkeerssnelheidsmetingen.

Lees verder

iRAP Innovatieworkshop 2013

In 2013 kwamen 's werelds besten op het gebied van veiligheid op het gebied van weginfrastructuur bijeen bij de Wereldbank in Washington voor de tweede innovatieworkshop van iRAP. De workshop werd georganiseerd door onsRAP partners De Amerikaanse automobielvereniging (AAA) FTS en MRIGlobal. Deze workshop legde de enorme omvang vast van de inspanningen die worden geleverd op het gebied van beleidsontwikkeling, technische toepassing en onderzoek over de hele wereld om levens en ernstig letsel te redden op veiligere wegen wereldwijd.

Lees verder

iRAP Innovatieworkshop 2012

De eerste iRAP Innovatieworkshop werd gehouden op TRL Het hoofdkantoor is gevestigd in Berkshire, VK en bracht experts op het gebied van verkeersveiligheidstechniek van over de hele wereld samen. De deelnemers bespraken manieren waarop innovatie op het gebied van methodologie, technologie, beleid en processen de enorme groei in wegenbeoordelingen zou helpen ondersteunen en ervoor zou zorgen dat de resultaten zich zouden vertalen in levensreddende wegverbeteringen.

Download hier de samenvatting van het evenement

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit