Selecteer een pagina

Innovatie

De onderzoeks- en innovatie-initiatieven, projecten en partnerschappen van iRAP helpen bij het creëren van de instrumenten om de veiligheid op onze wegennetwerken te verbeteren – voor iedereen.

Innovatie-initiatieven en projecten

BeschrijvingMeer informatie
AiRAP staat voor het 'versneld en intelligent' vastleggen van verkeersveiligheidsgerelateerde gegevens met behulp van automatische, herhaalbare en schaalbare methoden.Klik hier voor meer informatie
CycleRAP is een gemakkelijke, betaalbare en snelle methode om de weg- en fietsinfrastructuur te evalueren om ongevallen te verminderen en de veiligheid te verbeteren, specifiek voor fietsers en andere gebruikers van lichte mobiliteit. Klik hier voor meer informatie

Star Rating for Designs (SR4D) biedt wegontwerpers de middelen om ervoor te zorgen dat verkeersveiligheid 'ingebouwd' is in een wegontwerp voordat het wordt aangelegd. VN-doelstelling 3.

Klik hier voor meer informatie

YEA is een intuïtieve digitale risicoperceptietool waarmee leerlingen locaties in kaart kunnen brengen waar zij zich ‘veilig’ of ‘onveilig’ voelen op weg naar school.

Klik hier voor meer informatie

AI&Me: Jongeren empoweren voor veiligere wegen in 2021, ondersteund door Stichting Botnar – een stichting die het gebruik van AI en digitale technologieën bepleit om het welzijn van jongeren in stedelijke omgevingen te verbeteren – medegefinancierd door Stichting FIA, en geïmplementeerd in samenwerking met Anditi En iRAP.

Klik hier voor meer informatie

De methodologie voor het screenen van big data heeft tot doel big data-bronnen te gebruiken, met name telematica en satellietgegevens, om weg-, infrastructuur- en sociodemografische kenmerken te verzamelen en risicovolle scholen te markeren waar de combinatie van de omgevingselementen een risico voor leerlingen zou kunnen vormen. 

Klik hier voor meer informatie

Het project 'Predictive Approaches for Safer Urban Environment' (PHOEBE) heeft tot doel de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers te vergroten, vooral degenen die actieve mobiliteit en e-scooters gebruiken, door de interdisciplinaire kracht van verkeerssimulatie en verkeersveiligheidsbeoordeling.

Klik hier voor meer informatie

ELABORATOR gebruikt een holistische aanpak voor het plannen, ontwerpen, implementeren en inzetten van specifieke innovaties en interventies voor veilige, inclusieve en duurzame stedelijke mobiliteit. De interventies zullen worden gedemonstreerd in 12 Europese steden.

Klik hier voor meer informatie

De Route Review Tool (RRT) is een webtool voor verkeersveiligheidsingenieurs. De RRT maakt het gemakkelijk om met iRAP-resultaten te werken en ideeën om te zetten in echte veranderingen in de verkeersveiligheid.

Klik hier voor meer informatie

Light data-methoden voor netwerkscannen zijn ontwikkeld en getest door EuroRAP, ThaiRAP En Oostenrijk.

Klik hier voor meer informatie

Door de gebruiker gedefinieerde investeringsplannen stellen wegingenieurs in staat om Star Rating en Safer Road Investment Plans (SRIP) aan te passen aan de lokale omstandigheden, hun doelstellingen voor hun wegennetwerk en budget.

Klik hier voor meer informatie

Investeren met sociale impact heeft tot doel de voordelen van het verbeteren van de verkeersveiligheid te 'ontsluiten' door financiering uit de particuliere sector en donorfinanciering te mobiliseren via 'Saving Lives Bonds'.

Klik hier voor meer informatie

In kaart brengen waar 75% aan reizen plaatsvindt over een wegennetwerk om dit te helpen bereiken VN-doelstelling 4.

Klik hier voor meer informatie

Analyse van sterbeoordelingen per geslacht zal ons helpen de verschillen in veiligheid als gevolg van geslachtsverschillen in vervoerswijze en reispatronen beter te begrijpen en te vergelijken.

Klik hier voor meer informatie

Decimale sterbeoordelingen zullen een hoger resolutieniveau mogelijk maken bij de beoordeling van het veiligheidsniveau dat in een weggedeelte is ingebouwd.

Klik hier voor meer informatie

Impactmonitoring en -evaluatie om te begrijpen hoe de activiteiten en protocollen van iRAP het aantal geredde letsellevens en het aantal verwondingen verminderen in meer dan 100 landen.

Klik hier voor meer informatie over onze Global Analytics
Klik hier voor meer informatie over ons programmabeheersysteem

Partnerschapsinitiatieven

BeschrijvingMeer informatie

iRAP en partnerinitiatieven voor verder onderzoek, kennisdeling en ontwikkeling van tools voor verbeterd snelheidsbeheer.

Klik hier voor meer informatie

iRAP en partnerinitiatieven om “Smart Motorway”- of “ITS”-modelverbeteringen te leveren om het scala aan veiligheidsbehandelingen uit te breiden met ITS en aanverwante technologieën.

Klik hier voor meer informatie over ITS-verbeteringen
Klik hier voor meer informatie over het shuntcrashmodel

iRAP en partnerinitiatieven om inzicht te krijgen in de rol die verkeersveiligheidsbeoordelingen zullen spelen bij het garanderen dat het ontwerp van de infrastructuur de rijhulptechnologieën en het toenemende aantal autonome voertuigen ondersteunt.

Klik hier voor meer informatie

De Active Travel Tool van de Road Safety Foundation is bedoeld om de Britse wegautoriteiten te helpen actieve reisfaciliteiten te beoordelen op zowel veiligheid volgens de Safe System-principes als leeftijd en vaardigheid.

Klik hier voor meer informatie

Innovatiepartnerschappen

iRAP brengt teams samen die een gemeenschappelijk belang delen in het redden van levens door veiliger wegen en veiliger reizen. Onze wereldwijde partnerschappen met overheden, mobiliteitsclubs, industrie en onderzoeksgroepen zorgen ervoor dat innovatieve ideeën van één programmapartner onmiddellijk met anderen kunnen worden gedeeld voor wederzijds voordeel.

Wat is het innovatiekader?

Het Innovation Framework biedt de bestuursstructuren, partnerschappen en discipline voor de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe producten en diensten, en modelleert innovaties en partnerschappen die gebruik maken van iRAP-intelligentie.

Het raamwerk richt zich op:

  • Strategische fit, investeringen en levensvatbaarheid op lange termijn
  • Model- en productbeheer en goedkeuringsgateways
  • Productplanning en ontwikkelingsprocessen, en
  • IP-beheer.

iRAP-innovatie kan worden gedaan door iRAP, iRAP Centers of Excellence of anderen (derden). Innovatieproducten zijn gegroepeerd in drie typen:

iRAP-producten gebruiken de modellen van iRAP en zijn gratis te gebruiken. Alleen iRAP en iRAP Centers of Excellence kunnen de modelontwikkeling leiden.
RAPapps zijn verbeterde producten van iRAP of derden die de iRAP-modellen gebruiken en zijn ingebed in iRAP-systemen en waarvoor mogelijk prijzen gelden.
Veiliger gemaakt door iRAP zijn extern gehoste producten van derden die iRAP-modellen (kern of verbeterd) of gegevens gebruiken en waarvoor mogelijk prijzen gelden.

Model- en productbeheer 

De modelontwikkeling en de technische integriteit van iRAP-protocollen staan wereldwijd onder toezicht van de Mondiaal Technisch Comité (AV). Het GTC rapporteert rechtstreeks aan het iRAP-bestuur en bestaat uit experts van toonaangevende verkeersveiligheidsorganisaties en onderzoeksbureaus van over de hele wereld. Het GTC zorgt ervoor dat het laatste verkeersveiligheidsonderzoek wordt meegenomen en dat het model consequent wordt toegepast.

Onderzoek

De integriteit van de modellen van iRAP is afhankelijk van robuust verkeersveiligheidsonderzoek, inclusief dat van ons Centra van uitmuntendheid.

Voor meer informatie over het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de modellen van iRAP, zie onze Methodologie Factsheets

Heb een idee?

Laat het ons weten! iRAP verwelkomt altijd nieuwe ideeën voor tools en onderzoek om wegen veiliger te maken.

Houd er rekening mee dat het IP-adres dat ten grondslag ligt aan de modellen en tools van iRAP eigendom blijft van iRAP. Onze modellen mogen niet worden gekopieerd en onze tools mogen niet worden gebruikt om de modellen te reverse-engineeren. Voor meer informatie, zie de ViDA-voorwaarden of neem contact op met onze Global Technical Director.

Neem contact op: 

James Bradford
Wereldwijd technisch directeur
james.bradford@irap.org

Roxy Tacq
Urban Mobility & Road Safety Expert
roxy.tacq@icloud.com

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit