Chọn trang
Building Capacity in Tanzania

Nâng cao năng lực ở Tanzania

Hơn 200 bên liên quan đến an toàn đường bộ được chỉ định từ Tanzania đã được đào tạo chuyên môn về an toàn đường bộ vào ngày 22-23 tháng 9 như một phần của dự án Kế hoạch Mười bước hiện đang được tiến hành ở nước này. Đây là khóa đầu tiên trong chương trình đào tạo ba khóa sẽ khám phá ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt