Chọn trang

Hơn 200 bên liên quan đến an toàn đường bộ được chỉ định từ Tanzania đã được đào tạo chuyên môn về an toàn đường bộ vào ngày 22-23 tháng 9 như một phần của dự án Kế hoạch Mười bước hiện đang được tiến hành ở nước này. Đây là khóa đầu tiên trong chương trình đào tạo gồm ba khóa sẽ khám phá kỹ thuật an toàn đường bộ, iRAP đánh giá, và kiểm toán an toàn đường bộ.

Nhóm chuyên gia tư vấn và kỹ sư được lựa chọn từ các cơ quan phát triển đường bộ, Bộ Công trình, Giao thông vận tải, các tổ chức phi chính phủ về an toàn đường bộ, các tổ chức tài chính và các tổ chức học thuật do Ban chỉ đạo dự án và các Nhóm công tác lựa chọn. Trong những tháng qua, trên thực tế, ba nhóm công tác đã được thành lập trong Dự án Mười bước để làm việc tương ứng: chiến lược và kế hoạch hành động về an toàn đường bộ cơ sở hạ tầng mới; bản sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế đường hình học; và thiết lập một chương trình đánh giá đường bộ quốc gia.

Được phát triển với sự cộng tác của các chuyên gia kỹ thuật và an toàn đường bộ toàn cầu, khóa học kéo dài 2 ngày đề cập đến nguyên nhân va chạm, các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật an toàn đường bộ dựa trên Phương pháp tiếp cận hệ thống an toàn, quản lý tốc độ, tính kinh tế của an toàn đường bộ và các biện pháp thiết yếu để xử lý tốt - Vận hành hệ thống quản lý an toàn cơ sở hạ tầng đường bộ, trong số những hệ thống khác.

Chương trình đào tạo Mười bước nhằm giải quyết các lỗ hổng kỹ năng và phát triển kỹ năng của người tham gia để thực hiện các dự án an toàn đường bộ ưu tiên sự an toàn của tất cả người tham gia giao thông và loại bỏ những con đường có nguy cơ cao trong nước. Các khóa học sẽ được cung cấp dưới dạng kết hợp giữa các buổi tự học trên lớp và ảo, cũng như đào tạo thực tế tại chỗ.

Dự án thí điểm mười bước, được đồng tài trợ bởiQuỹ An toàn Đường bộ Liên hợp quốc (UNRSF)Cơ sở An toàn Đường bộ Toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (GRSF), tập hợp Chính phủ Tanzania thông qua Ministry of Works,TANROADS, và Cơ quan Đường đô thị và Nông thôn Tanzania (TARURA), Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về Châu Phi (UNECA),Ngân hàng thế giới, Liên đoàn Đường bộ Quốc tế (IRF), Hiệp hội Đường bộ Thế giới (PIARC), Chương trình Đánh giá Đường bộ Quốc tế (iRAP), Tanzania Road Federation (TARA), các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan trong ngành.

Tanzania là quốc gia đầu tiên thí điểmKế hoạch mười bước cho cơ sở hạ tầng đường an toàn hơnNó được thiết kế để cung cấp cho các quốc gia một quy trình từng bước đã được chứng minh nhằm xây dựng năng lực quốc gia về cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn và giúp họ đạt được các mục tiêu 3 và 4 của Liên hợp quốc. Dự kiến sẽ có nhiều quốc gia làm theo, học hỏi kinh nghiệm của Tanzania.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!