Chọn trang
How a 5-star system is helping Pakistan fix dangerous roads

Cách hệ thống 5 sao giúp Pakistan sửa chữa những con đường nguy hiểm

Asif Azam, Phó Giám đốc Quản lý Đường bộ tại Cơ quan Đường cao tốc Quốc gia (NHA) của Pakistan và Greg Smith, Giám đốc Đối tác Toàn cầu iRAP gần đây đã trình bày tại Hội thảo trên web của Đài quan sát An toàn Đường bộ Châu Á Thái Bình Dương (ASPRO) về kết quả ở Pakistan phát sinh từ ...
ADB Scaling Up Innovative Road Safety in 7 Countries

ADB Mở rộng Quy mô An toàn Đường bộ Sáng tạo ở 7 Quốc gia

iRAP và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) gần đây đã hoàn thành một dự án kéo dài 4 năm nhằm mở rộng quy mô hoạt động sáng tạo về an toàn đường bộ ở 7 quốc gia. Với tác động ở Trung Quốc, Fiji, Lào, Maldives, Mông Cổ, Pakistan và Việt Nam, dự án đã tham gia Xếp hạng sao ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt