Chọn trang

iRAP và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) gần đây đã hoàn thành một dự án kéo dài 4 năm nhằm mở rộng quy mô hoạt động sáng tạo về an toàn đường bộ ở 7 quốc gia.

Với tác động ở Trung Quốc, Fiji, Lào, Maldives, Mông Cổ, Pakistan và Việt Nam, dự án đã tham gia đánh giá Xếp hạng Sao cho 10.700 km, gần 450 km thiết kế đường và đào tạo 25 bên liên quan về an toàn đường bộ.

Khuôn khổ chiến lược dài hạn của ADB thừa nhận rằng để duy trì và duy trì tăng trưởng ở Châu Á và Thái Bình Dương, các nền kinh tế khu vực cần đổi mới và bao trùm hơn nữa. Trong bối cảnh của ADB, sự đổi mới đang tìm ra những cách thức mới để ADB phục vụ và giải quyết các thách thức phát triển ở các nước thành viên đang phát triển.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!