Chọn trang
Malaysian Highway Authority sets KPI for iRAP and improvements on five highways a year

Cơ quan quản lý đường cao tốc Malaysia đặt KPI cho iRAP và các cải tiến trên 5 đường cao tốc mỗi năm

Ảnh của Satyam Gupta, Pexels Cơ quan quản lý đường cao tốc Malaysia (MHA), ngoài các đánh giá an toàn thông thường, hiện yêu cầu tất cả các công ty nhượng quyền thực hiện cải tiến dựa trên khuyến nghị iRAP, với mục tiêu KPI cho 5 đường cao tốc mỗi năm để bắt đầu ...
MyRAP Programme Launches

Khởi chạy chương trình MyRAP

Kuala Lumpur, ngày 29 tháng 10 năm 2019 - iRAP, kết hợp với Viện Nghiên cứu An toàn Đường bộ Malaysia (MIROS), đã công bố khởi động Chương trình Đánh giá Đường bộ Malaysia (MyRAP), tại Kuala Lumpur hôm nay. Chương trình MyRAP nhằm giải quyết những con đường có nguy cơ cao nhất ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt