Chọn trang
2021 Annual Report Showcases Partner Success

Báo cáo Thường niên năm 2021 Thể hiện Thành công của Đối tác

Chúng tôi rất vui được chia sẻ Báo cáo thường niên kỹ thuật số năm 2021 của chúng tôi giới thiệu công việc của hơn 20.000 đối tác của chúng tôi tại 107 quốc gia đang thực hiện Kế hoạch toàn cầu cho Thập kỷ hành động thứ 2 vì an toàn đường bộ 2021-2030 để làm cho các con đường trở nên an toàn hơn, được hỗ trợ bởi tổ chức từ thiện ...
EVENT WRAP UP: iRAP Asia Pacific workshop 2013

SỰ KIỆN WRAP UP: Hội thảo iRAP Châu Á Thái Bình Dương 2013

Hội thảo thường niên iRAP Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 5 sẽ được tổ chức vào Thứ Năm ngày 4 tháng 4 năm 2013 tại Manila.

Như những năm trước, hội thảo sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội thảo An toàn Đường bộ Châu Á GRSP (2-3 / 4/2013). Các Sự kiện năm 2012 quy tụ hàng trăm người từ hơn 20 quốc gia.

Những người tham gia hội thảo iRAP sẽ bao gồm các kỹ sư quản lý đường bộ, các nhà hoạch định chính sách, nhân viên hiệp hội ô tô, các nhà nghiên cứu và tư vấn. Mọi người sẽ có cơ hội:

  • chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc thực hiện các đánh giá iRAP
  • tìm hiểu về mô hình iRAP mới nhất và các phát triển phần mềm (http://vida.irap.org
  • tìm hiểu về nền tảng đào tạo trực tuyến của chúng tôi, RAPcapacity (http://capacity.irap.org
  • nghe về các kỹ thuật thu thập và phân tích dữ liệu sáng tạo
  • nhận thông tin mới nhất về kỹ thuật an toàn cơ sở hạ tầng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.grspasia.org hoặc email greg.smith@irap.org

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt