Chọn trang
iRAP Global Policy Advisory Committee brings high level agencies together to maximise lives saved worldwide

Ủy ban Cố vấn Chính sách Toàn cầu của iRAP tập hợp các cơ quan cấp cao lại với nhau để tối đa hóa số người được cứu trên toàn thế giới

iRAP đã thành lập Ủy ban Tư vấn Chính sách Toàn cầu (GPAC) bao gồm các cơ quan giao thông vận tải cấp cao, ngân hàng phát triển và các cơ quan an toàn đường bộ nhằm tối đa hóa số người được cứu trên các tuyến đường trên toàn thế giới. Thành viên GPAC bao gồm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Nguồn lực Thế giới ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt