Chọn trang
BrazilRAP 1 Year On Workshop Highlights National Gains

BrazilRAP 1 năm về Hội thảo Nổi bật Lợi ích quốc gia

Tóm tắt sự kiện Hội thảo BrazilRAP một năm tổ chức vào ngày 16 tháng 12 đã thu hút 157 bên liên quan và nêu bật tiến bộ đáng kể và cam kết cấp cao trong việc loại bỏ các con đường có nguy cơ cao trên khắp đất nước. Hội thảo trên web với sự tham dự của các cơ quan chính phủ, ngân hàng phát triển ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt