Chọn trang
$1 billion to Improve India’s Road Safety

$1 tỷ để Cải thiện An toàn Đường bộ của Ấn Độ

Nguồn hình ảnh: iRAP Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) từng công bố khoản tài trợ trị giá13T250 triệu USD để hỗ trợ Chương trình Tăng cường An toàn Đường bộ của Ấn Độ, một khoản đầu tư do Chính phủ Ấn Độ thực hiện với tổng số tiền $1 tỷ USD đầu tư vào đường bộ .. .

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt