Chọn trang
La Nacion reports what Argentine highways are doing to improve safety

La Nacion báo cáo những gì đường cao tốc Argentina đang làm để cải thiện an toàn

La Nacion, tờ báo hàng đầu của Argentina gần đây đã đưa tin về “Những đường cao tốc đang làm gì để cải thiện sự an toàn” bao gồm việc sử dụng phương pháp iRAP của Nhà cung cấp được công nhận iRAP Autopistas Urbanas (AUSA) sử dụng phương pháp luận iRAP trong đánh giá an toàn của mạng lưới quốc gia. Sau đây là một ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt