Chọn trang
ACI assesses safety of 17,500km in Lazio, Italy

ACI đánh giá an toàn 17.500km tại Lazio, Ý

Một dự án kéo dài ba năm của Câu lạc bộ ô tô d'Italia (ACI) đã phân tích mức độ an toàn của 17.500 km mạng lưới đường chính của Ý để hiểu được các khoản đầu tư và tốc độ cần thiết để cứu mạng sống và các thương tích nghiêm trọng, phù hợp với các mục tiêu quốc tế và RISM của Châu Âu...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt