Kỹ thuật FRED đang thực hiện một EuroRAP đánh giá 300 km đường ở vùng Lazio của Ý.

FRED Engineering vừa bắt đầu các hoạt động đánh giá theo Phương pháp luận iRAP.

Hỗ trợ kỹ thuật được gửi đến Câu lạc bộ ô tô Ý (ACI), thành viên của EuroRAP, với dự án đầu tiên này, bắt đầu kế hoạch ba năm đầy tham vọng để thực hiện phương pháp iRAP trên mạng lưới đường bộ của Ý.

Các con đường tham gia dự án là:

  1. Xa lộ A1 giữa Rome và Frosinone
  2. Con đường SS148 Pontina giữa Rome và Aprilia; và
  3. Con đường SS4 Salaria giữa Monterotondo Scalo và Amatrice.

FRED Engineering là công ty duy nhất nhà cung cấp iRAP được công nhận ở Ý. Sau khi phân tích 1.500 km thay mặt cho ANAS, nó tiếp tục cam kết đánh giá mức độ an toàn của mạng lưới đường bộ Ý.

Print Friendly, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!