Chọn trang

Trình trình diễn xếp hạng sao

Mô tả Trình thuyết minh iRAP là một công cụ tương tác cho phép các bên liên quan đến an toàn đường bộ khám phá mối quan hệ giữa các yếu tố thiết kế đường và tốc độ để đạt được trải nghiệm an toàn 3 sao hoặc tốt hơn cho tất cả các nhóm người tham gia giao thông. Bạn cần tốc độ nào để ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt