Chọn trang

Sự miêu tả

Trình thuyết minh iRAP là một công cụ tương tác cho phép các bên liên quan đến an toàn đường bộ khám phá mối quan hệ giữa các yếu tố thiết kế đường và tốc độ để đạt được trải nghiệm an toàn 3 sao hoặc tốt hơn cho tất cả các nhóm người tham gia giao thông.

Bạn cần tốc độ nào để di chuyển trên đường thành thị, đường nông thôn hoặc đường ô tô và bạn nên đưa các đối tượng địa lý nào vào thiết kế đường để mang lại trải nghiệm 3 sao hoặc tốt hơn cho tất cả người tham gia giao thông? Các Trình trình diễn iRAP là một công cụ tương tác cho phép các bên liên quan đến an toàn đường bộ khám phá mối quan hệ giữa các yếu tố thiết kế đường và tốc độ để đảm bảo an toàn 3 sao trở lên.

Ví dụ về mối quan hệ giữa các yếu tố thiết kế đường và tốc độ được làm nổi bật trong đồ họa được tạo cho 4thứ tự Tuần lễ an toàn đường bộ toàn cầu của LHQ vào năm 2017. Sử dụng Trình thuyết minh, các yếu tố thiết kế đường có thể được thêm vào hoặc xóa bỏ và tốc độ được điều chỉnh để có phản hồi ngay lập tức về tác động đối với Xếp hạng sao đối với các loại người tham gia giao thông khác nhau.

Trạng thái

Người trình diễn đang cung cấp cho các bên liên quan về an toàn đường bộ trên toàn thế giới một cơ hội vô giá để 'chơi' với các đặc điểm và tốc độ của đường để hướng dẫn các quyết định về các biện pháp đối phó giảm thiểu rủi ro trước khi thực hiện. Người trình diễn sẽ là một bổ sung quan trọng cho Xếp hạng sao cho trường học. Bất kỳ ai cũng có thể truy cập Trình trình diễn từ bảng điều khiển trong phần mềm trực tuyến của iRAP, ViDA. Đăng ký để truy cập ViDA và sử dụng Trình diễn là miễn phí.

Xem phần Giới thiệu về các video Trình diễn xếp hạng sao iRAP bên dưới (phiên bản dài và ngắn)

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt