Chọn trang
EuroRAP General Assembly – access presentations from 2017 to 2022

Đại hội đồng EuroRAP – truy cập các bài thuyết trình từ 2017 đến 2022

Hàng năm EuroRAP sẽ tổ chức Đại hội đồng để các thành viên và đối tác cùng nhau thảo luận về các phương pháp hay nhất, đổi mới mới nhất, những thách thức và cơ hội trong khu vực. Bạn có thể truy cập phần tóm tắt và/hoặc bài thuyết trình cho các năm tiếp theo bên dưới: Tháng 5...
EuroRAP members and supporters gathered at the 20th General Assembly in Slovenia

Các thành viên EuroRAP và những người ủng hộ đã tập trung tại Đại hội đồng lần thứ 20 ở Slovenia

EuroRAP đã tổ chức Đại hội đồng lần thứ 20 tại Lipica, Slovenia vào ngày 24 tháng 5 năm 2022. Sự kiện kết hợp cho phép các thành viên và các bên liên quan có cơ hội gặp gỡ trực tiếp và đóng góp trực tuyến. Mục chính trong chương trình nghị sự là kế hoạch sắp xếp hợp lý các hoạt động của châu Âu. Trong...
EuroRAP General Assembly was held on 25 June as an electronic meeting

Đại hội đồng EuroRAP được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 dưới dạng cuộc họp điện tử

Đại hội đồng EuroRAP hàng năm được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 dưới dạng cuộc họp điện tử. Là dịp khen thưởng những thành tích cao trong năm qua. “Bất chấp hoàn cảnh khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe, việc kết thúc EuroRAP thường niên...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt