Chọn trang

iRAP rất vui mừng được tham gia một hội thảo quan trọng của Liên minh các tổ chức phi chính phủ về An toàn Đường bộ thuộc Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC) vào tháng 2.

Liên minh các tổ chức phi chính phủ SADC là một hiệp hội phi lợi nhuận tự nguyện nhằm mục đích thiết lập một nền tảng mạng lưới, điều phối các hoạt động an toàn đường bộ trong khu vực, xây dựng năng lực địa phương và đóng vai trò là tiếng nói của các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong Khu vực Nam Phi để nâng cao an toàn đường bộ. Liên minh bao gồm 17 tổ chức phi chính phủ đại diện cho 11 trong số 16 quốc gia thành viên SADC.

Minh Võ và Shanna Lucchesi của iRAP trình bày về Xếp hạng sao cho trường học, CycleRAP Ứng dụng kết nối thanh niên (YEA), và được chia sẻ Dữ liệu quan trọng và những hiểu biết sâu sắc để hỗ trợ các thành viên NGO nâng cao sự an toàn khi đi bộ và đi xe đạp ở quốc gia của họ.

Các thành viên SADC đang nỗ lực khuyến khích chính phủ, chính quyền địa phương và các bên liên quan về an toàn đường bộ cam kết loại bỏ những con đường có nguy cơ cao và phương pháp iRAP, công cụđào tạo cung cấp hỗ trợ dựa trên bằng chứng có giá trị cho việc này.

Trưởng nhóm Hành trình An toàn hơn iRAP cho Châu Phi Nathalie Chiavassa cho biết: “SADC là Cộng đồng Kinh tế Khu vực nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế xã hội bền vững và công bằng ở các quốc gia thành viên. (Angola, Botswana, Comoros, Cộng hòa Dân chủ Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, Nam Phi, Tanzania, Zambia và Zimbabwe)

“Các tổ chức phi chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc vận động hành lang và thực hiện các sáng kiến an toàn đường bộ trong cộng đồng của họ. Chúng thường được thiết lập bởi những người dân hàng ngày nhằm đáp ứng những nhu cầu mà họ thấy xung quanh mình. Họ có thể lấp đầy những khoảng trống của chính phủ bằng cách cung cấp các giải pháp tức thời hoặc họ có thể tác động đến việc ra quyết định thông qua vận động và giáo dục.

Bà Chiavassa nói: “Chúng tôi thực sự tự hào được hỗ trợ Liên minh các tổ chức phi chính phủ SADC về An toàn Đường bộ cũng như việc huy động và trao quyền cho các nỗ lực của thành viên dựa trên bằng chứng về những gì có tác dụng giúp đường bộ an toàn hơn”.

Để biết thêm thông tin

  • Về Liên minh SADC của các tổ chức phi chính phủ về An toàn Đường bộ, bấm vào đây.
  • Về tác động của con người đối với các vụ va chạm trên đường, mức độ an toàn của đường bộ và Đề án kinh doanh về đường bộ an toàn hơn ở các quốc gia thành viên SADC, bấm vào đây.
  • Đối với những tin tức gần đây về hoạt động iRAP ở Châu Phi, bấm vào đây.
Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!