Chọn trang

Tín dụng hình ảnh: Quỹ AIP

Bài viết dưới đây có nguồn gốc từ Quỹ AIP 

GIA LAI, YÊN BÁI và THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam – ngày 15 tháng 3 năm 2024

Chương trình an toàn đường bộ Dữ liệu lớn đổi mới của chúng tôi, AI&Me: Trao quyền cho thanh niên để có những con đường an toàn hơn, đã tích cực thu hút giới trẻ lên tiếng vì sự di chuyển an toàn trên khắp Việt Nam. Từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, nhóm Quỹ AIP tự hào chia sẻ kết quả và điểm nổi bật của chương trình với các bên liên quan và đối tác chính phủ tại Yên Bái, Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao quyền cho giới trẻ trên khắp Việt Nam

Khi chương trình AI&Me kết thúc trên khắp ba thành phố, chúng tôi kỷ niệm những kết quả sau: hơn 20.000 ghim đã được chấm điểm để chỉ ra các khu vực có nguy cơ cao bằng Ứng dụng Gắn kết Thanh niên và hơn 1.800 học sinh trẻ được trang bị các kỹ năng an toàn đường bộ. Kết quả của chương trình cũng cho thấy các khảo sát tái can thiệp và sau can thiệp trên 1.468 thanh thiếu niên cho thấy kiến thức, thái độ và hành vi tăng lên lần lượt từ 55,8% lên 82%, 42,1% lên 58,6% và 39,6% lên 57,1%.

Chia sẻ thành công kết quả với các đối tác chính phủ

Kết quả AI&Me bao gồm 106 trường có rủi ro cao nhất dựa trên kết quả sàng lọc Dữ liệu lớn, Ứng dụng Gắn kết Thanh niên và Xếp hạng Sao cho Trường học, đồng thời đề xuất các giải pháp cho 106 trường này để nâng cao xếp hạng sao và giảm điểm rủi ro. 98 trường trong số 106 trường được xác định qua sàng lọc Big Data có xếp hạng 1-2 sao cho cổng chính của trường (84 trường 1 sao – 3 trường dùng chung vị trí với các trường khác, 11 trường 2 sao). Sử dụng nghiên cứu dựa trên bằng chứng về tác động của chúng đối với sự an toàn, Xếp hạng Sao được tính tại các địa điểm, trong đó 1 sao là kém an toàn nhất và 5 sao là an toàn nhất.

Các cuộc họp là cơ hội để kết quả được đưa vào Cổng thông tin công dân (trang web chính phủ) của chính quyền mỗi tỉnh. Chính phủ đã thể hiện cam kết đáng kể trong việc cải thiện các trường này dựa trên những phát hiện và khuyến nghị.

AI for Good: Sử dụng Dữ liệu lớn để cứu mạng sống trên đường phố Việt Nam

Chương trình AI&Me: Trao quyền cho thanh niên vì những con đường an toàn hơn kéo dài ba năm của Quỹ AIP được hỗ trợ bởi Fondation Botnar - một quỹ từ thiện Thụy Sĩ hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của những người trẻ sống ở các thành phố trên khắp thế giới - cũng như Quỹ FIA, Anditi và International Road Assessment Programme (iRAP). Ủy ban An toàn giao thông và Sở Giáo dục và Đào tạo cả 3 tỉnh đều hỗ trợ triển khai Ứng dụng trên địa bàn.

Trong những năm gần đây, công nghệ dữ liệu lớn đã được sử dụng để thay đổi an toàn đường bộ thông qua phân tích dự đoán bằng cách đánh giá dữ liệu lịch sử để xác định các khu vực có nguy cơ cao. Những bản đồ này cho phép chính quyền thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước khi thương vong xảy ra.

Tài nguyên hữu ích:

  • Để xem thêm hình ảnh buổi workshop, vui lòng click vào đây.
  • Để xem MV AI&Me của Datmaniac, vui lòng nhấn vào đây.

Đọc bài viết gốc từ AIP Foundation đây

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!