Chọn trang

Bản tóm tắt báo cáo tiến độ đầu tiên này là kết quả của việc Tổng thư ký được mời thông báo cho Đại hội đồng về việc thực hiện Hiệp định. Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ lần thứ hai 2021–2030. Nó phác thảo những tiến bộ đáng kể đã đạt được trong việc đạt được các mục tiêu của Thập kỷ từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023. Nó bao gồm những phát triển quan trọng ở cấp quốc tế, khu vực và quốc gia liên quan đến Kế hoạch toàn cầu và đặt ra con đường phía trước trong bối cảnh Chương trình nghị sự 2030 cho sự phát triển bền vững.

iRAP được tham chiếu theo điểm tóm tắt 24:

Trong năm qua, việc triển khai các chương trình mới thuộc International Road Assessment Programme, bao gồm lập bản đồ rủi ro đường bộ, xếp hạng sao và lập kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, đã được thực hiện ở 29 quốc gia. Phân tích của Chương trình cho thấy 70 chiến lược và chính sách an toàn đường bộ cấp quốc gia và địa phương hiện bao gồm các mục tiêu xếp hạng sao cơ sở hạ tầng đường bộ được đề xuất trong Kế hoạch toàn cầu. Để hỗ trợ các mục tiêu toàn cầu về đường 3 sao hoặc tốt hơn cho tất cả người tham gia giao thông, các Quốc gia Thành viên, đối tác và nhà điều hành đường thu phí thuộc khu vực tư nhân đã tác động đến hiệu quả an toàn của khoản đầu tư đường bộ ước tính khoảng $100 tỷ. 

Báo cáo đầy đủ có tại:

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!