Chọn trang

iRAP xin chúc mừng Bộ Công chính và Giao thông vận tải và Ủy ban An toàn Đường bộ Quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về sự kết hợp của họ Chiến lược An toàn Đường bộ Quốc gia 2021-2030 và Kế hoạch Hành động 2021-2025 trong đó bao gồm các mục tiêu 3 sao trở lên về an toàn cơ sở hạ tầng và yêu cầu hoàn thành đánh giá iRAP của ba thành phố.

Chiến lược bao gồm các mục tiêu an toàn trung hạn cho đường cao tốc để đạt được ít nhất 3 sao phù hợp với các mục tiêu đặt ra cho mạng lưới đường cao tốc ASEAN và cho hơn 75% lưu lượng di chuyển trên các tuyến đường chính của thành phố đạt 3 sao trở lên vào năm 2025.

Một kế hoạch hành động và ngân sách cũng đã được phân bổ để thực hiện đánh giá iRAP đối với các tuyến đường và đường cao tốc chính ở các thành phố Viêng Chăn, Savannakhet và Champasak nhằm xác định dữ liệu an toàn cơ bản vào năm 2022. Ngân sách 8,84 tỷ KIP của Lào (khoảng $484.000 USD) đã được phân bổ đã được phân bổ cho Cục Đường bộ, Bộ Công chính và Giao thông vận tải cho mục đích này.

Chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần thứ 9 giai đoạn 2021-2025.

Chiến lược công nhận sự phát triển kinh tế xã hội ngày càng tăng trong những năm gần đây đã cải thiện cuộc sống của người dân, cùng với việc sử dụng phương tiện và đường bộ. Tuy nhiên, việc thực thi luật pháp và các quy định vẫn chưa theo kịp. Việc thiết kế và quản lý đường bộ của đất nước cũng chưa tập trung đầy đủ vào việc giải quyết các vấn đề an toàn để bảo vệ người tham gia giao thông và kiểm soát tốc độ của người lái xe trong các khu vực cộng đồng và làng mạc.

Chiến lược kêu gọi tất cả các tổ chức trong và ngoài nước, và người dân Lào tham gia thực hiện chiến lược giảm va chạm và giảm chấn thương đường bộ.

Đến năm 2035, tầm nhìn an toàn đường bộ của CHDCND Lào là giảm tỷ lệ tử vong và thương tích nghiêm trọng đối với 70%:

Hoạt động iRAP do đối tác dẫn đầu đã đánh giá 86 km đường và thiết kế, ảnh hưởng đến sự an toàn của US$166 triệu USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường bộ ở CHDCND Lào. 8 người đã được hưởng lợi từ đào tạo trực tuyến/toàn cầu iRAP.

Dựa theo Trình khám phá thông tin chi tiết về an toàn của iRAP, đạt được Mục tiêu 4 của Liên Hợp Quốc về lưu lượng hơn 75% trên các con đường 3 sao hoặc tốt hơn cho tất cả những người tham gia giao thông trong nước vào năm 2030 sẽ cứu được khoảng 83.397 mạng sống trong vòng 20 năm sử dụng đường bộ với lợi ích kinh tế là $4 tỷ USD – $5,20 cho mỗi $1 chi tiêu.

Tín dụng hình ảnh: Pexels/Anniikaa và iRAP

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!