Chọn trang

iRAP chúc mừng Gambia Bộ Giao thông vận tải, Công trình và Cơ sở hạ tầng và Ủy ban An toàn Đường bộ Gambian về Chiến lược An toàn Đường bộ Quốc gia 2020-2030 với mục tiêu 3 sao trở lên đối với các tuyến quốc lộ phù hợp với Các Mục tiêu 3 và 4 về Hiệu suất An toàn Đường bộ Toàn cầu của LHQ.

Chính sách thừa nhận sự xuống cấp đáng kể về an toàn đường bộ ở Gambia trong những năm gần đây, tạo ra gánh nặng lớn cho nền kinh tế và người dân Gambia.

Dựa trên dữ liệu WHO hơn 600 người chết trên các con đường của Gambia hàng năm và thêm 6.000 người bị thương nặng, khiến người dân Gambia thiệt hại ước tính 7,3% GDP hàng năm.

Chiến lược kêu gọi một cách tiếp cận có phương pháp đối với các dự án chiến lược nhằm xây dựng năng lực của Chính phủ và cộng đồng, giải quyết các vấn đề an toàn ưu tiên cao một cách bền vững, đồng thời theo dõi và đánh giá tiến độ.

Các mục tiêu tạm thời được đặt ra trong chính sách nhằm đạt được mức giảm 50% về thương tích gây tử vong và nghiêm trọng vào năm 2030 bao gồm:

Chiến lược nhằm đạt được các Mục tiêu này thông qua một số định hướng chiến lược ưu tiên bao gồm:

  • Lãnh đạo và điều phối
  • Xây dựng năng lực
  • thu thập và phân tích dữ liệu
  • Cải cách quy định dẫn đầu về an toàn
  • Cơ sở hạ tầng tập trung vào an toàn cho người đi bộ
  • Nhạy cảm
  • Thực thi
  • Phản hồi sau sự cố

iRAP sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Gambian, các bên liên quan đến an toàn đường bộ địa phương và các ngân hàng phát triển làm việc tại quốc gia này miễn phí phương pháp iRAP, công cụ, đào tạohỗ trợ lập trình để đạt được các đường cao tốc 3 sao hoặc tốt hơn, năng lực quốc gia mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn và các biện pháp an toàn cho người đi bộ được cải thiện, chẳng hạn như xung quanh các trường học thông qua Xếp hạng Sao cho Chương trình Trường học.

Dựa theo Trình khám phá thông tin chi tiết về an toàn của iRAP, cải thiện sự an toàn của cơ sở hạ tầng đường bộ của Gambia vào năm 2030 có tiềm năng to lớn - ước tính cứu được khoảng 267 mạng sống mỗi năm và hơn 58.700 mạng sống và thương tích nghiêm trọng trong vòng 20 năm điều trị với lợi ích kinh tế hơn $720 triệu USD cho đất nước nền kinh tế – $15 cho mỗi $1 chi tiêu.

Tín dụng hình ảnh tiêu đề: Isaac Turay, Pixabay

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!