Chọn trang

Vào tháng 8 năm 2020, Đại hội đồng LHQ đã thông qua độ phân giải 74/299 “Cải thiện an toàn giao thông đường bộ toàn cầu”, tuyên bố Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ 2021-2030, với mục tiêu đầy tham vọng là ngăn chặn ít nhất 50% ca tử vong và thương tích do giao thông đường bộ vào năm 2030. WHO và các ủy ban khu vực của Liên hợp quốc, hợp tác với các đối tác khác trong Hợp tác An toàn Đường bộ của Liên hợp quốc, hiện đang phát triển Kế hoạch Hành động cho Thập kỷ để các Quốc gia Thành viên và các bên liên quan khác xem xét.

Kế hoạch hành động sẽ phù hợp với Tuyên bố Stockholm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận toàn diện đối với an toàn đường bộ, và kêu gọi tiếp tục cải tiến thiết kế đường và phương tiện; tăng cường luật pháp và thực thi pháp luật về các rủi ro hành vi như lái xe quá tốc độ và uống rượu bia; và cung cấp dịch vụ chăm sóc cấp cứu kịp thời, cứu người bị thương.

Thập kỷ Hành động vì An toàn Đường bộ 2021-2030 mới này tạo cơ hội để khai thác những thành công và bài học của những năm trước và xây dựng chúng để cứu nhiều mạng sống hơn. Kế hoạch hành động được thiết lập để được phát hành trong 6thứ tự Tuần lễ an toàn đường bộ toàn cầu của LHQ sẽ được tổ chức từ ngày 17-23 / 5/2021.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!